Friday, April 24, 2009

ترس از تحریم انتصابات و تمهيدات جمهوري اسلامي براي تقلب گستردهجعفر پویه
ترس از تحریم انتخابات

رژیم جمهوری اسلامی نگران از تحریم گسترده انتخابات توسط مردم، سعی می کند به هر شکل ممکن با ساختن آمار و ارقام برای خود مشروعیت بسازد. در روزهای گذشته دولت احمدی نژاد لایحه ای را با قید دو فوریت تصویب کرد که طبق آن سن واجدین رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری از 18 سال به 15 سال کاهش می یابد. این درحالی است که پس از انتخابات دور گذشته ریاست جمهوری، مجلس آخوندها سن رای دهندگان را از 15 سال به 18 سال افزایش داده بود
کارشناسان امور انتخابات و آمار بر این عقیده هستند که رژیم از ترس تحریم انتخابات و عدم شرکت مردم در آن سعی کند با کم کردن سن رای دهندگان، دانش آموزانی را که تحت فشار و تبلیغات آموزش و پرورش هستند، به پای صندوقهای رای بکشاند. برای اینکار آنها دانش آموزان را با ابزار رد شدن در امتحانات مدارس و همچنین در نظر گرفتن مشارکت در انتخابات هنگام ورود به دانشگاه تحت فشار قرار می دهند
از سوی دیگر، در روزهای گذشته وزارت کشور تعداد واجدان رای در انتخابات را 46 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد. این درحالی است که مرکز آمار این تعداد را 51 میلیون و 300 هزار نفر می داند. با این حساب معلوم نیست که بر سر 5 میلیون نفر در بین این دو آمار رسمی چه آمده است؟
بسیاری از تحلیلگران همین اختلاف آماری را مبنای بسیاری از تقلبات در رای سازی رژیم می دانند. زیرا با کم کردن تعداد کل شرکت کنندگان در آمار رسمی، در نهایت می توانند درصد شرکت کنندگان در انتخابات را بالا اعلام کنند و برای خود مشروعیت سازی کنند و از جانب دیگر با 5 میلیون رای می شود هر کاندیدایی را به صدر جدول کشاند
در روزهای گذشته کامران دانشجو، رییس ستاد انتخابات کشور ضمن اینکه تعداد واجدین رای را 46 میلیون نفر اعلام کرد، به خبرنگاران گفت: "در سال جاری نيز از طريق هماهنگیهای به عمل آمده با شورای نگهبان، ۵۷ ميليون برگه رای ويژه انتخابات رياست جمهوری به چاپ رسيده است
حال کسی هست که از متقلبان و رای سازان رژیم ولایت فقیه بپرسد که در کشوری که 46 میلیون رای دهنده دارد چرا وزارت کشور 57 میلیون برگه رای چاپ می کند؟ این 10 میلیون برگه اضافه برای چیست؟
بی دلیل نیست که گاه در شهری تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بالای 130 درصد می شود. رژیم نامشروع برای رای سازی و مشروعیت سازی برای خود دست به هر کاری می زند حتا اگر طبق آمار فضاحتی 130 درصدی بالا بیاید