Monday, May 17, 2010

فرانسه علی وکیلی راد، قاتل شاپور بختیار را آزاد می کندبنابه گفته منابع دولتی، وزیر کشور فرانسه حکم اخراج قاتل آخرین نخست وزیر شاه ایران را امضاء خواهد کرد. علی وکیلی راد که در سال 1991 شاپور بختیار را به قتل رسانده بود، بزودی با حکم وزیر کشور فرانسه از این کشور اخراج شده و به ایران باز خواهد گشت. این تصمیم یک روز پس از آزادی کلوتید ریس که به جرم جاسوسی دستگیر شده بود، اتخاذ شده است. وکیلی یک از سه نفری است که بختیار را به قتل رسیده بودند که دو نفر دیگر موفق به فرار شده ولی وی در سوییس دستگیر و به فرانسه تحویل داده شد


---

قرار است علی وکیلی راد که در فرانسه زندانی است در ازای آزاد شدن “کلوتیلد ریس” از حبس
جمهوری اسلامی آزاد شده و به تهران فرستاده شود و شاید تاهنگام انتشار این خبر آزاد شده باشد ، ولی او همدستانی داشت که زمانی اندک پس از ترور از انظار ناپدید شدند . نام این جنایتکاران غلامحسین شوریده شیرازی نژاد، حسین شیخ عطار ، ناصر قاسمی نژاد، فریدون بویراحمدی و محمد آزادی است که اثری از آنها پیدا نیست .دکتر بختیار تنها قربانی این جنایت نبودبلکه سروش کتیبه جوانی که به امور داخلی منزل بختیار می رسید نیز همراه او در جنایت جمهوری اسلامی به قتل رسید .دکتر شاپور بختیار سیستمداری بود که اگر ملت ایران به توصیه های او عمل می کرد ، هرگز شاهد چنین نابسامانیهائی در کشور نبود

http://khaandaniha.com/text/2146


عزیمت قاتل بختیار به تهران

قابل توجه كساني كه خود را به خواب زده اند و از حقوق بشر مي گويند