Thursday, June 24, 2010

مهندس حشمت ا... طبرزدی امروز پدربزرگ شد
..........................
امروز صبح مهندس طبرزدی صاحب نوه شد

این را هم عرض کنم ایشان نه تنها لحظه تحویل امسال را کنار خانواده نبود بلکه نتوانست نه به اعضای خانواده سال نو را شادباش عرض کند

همینطور در ماه های گذشته مادرشان هم که در بیمارستان به سر میبردند و عمل سختی هم انجام دادند،نه تنها ایشان بر بالین مادرش حضور نداشت بلکه نتوانست با وی تماسی بگیرد و کوچکترین احوالی از ایشان بپرسد

امروز هم که نوه دار شدند نتوانستند در کنار دخترودامادشان باشند و نوه خود به هنگام تولد ببینند


..............................

اما حشمت ا... مهندس طبرزدی اصلا بید نیست که بخواهد با باد بلرزد این را در تمام این سال ها نشان داده است

..........................
تولد این پسر کوچولو رو شاباش عرض میکنم مهندس جان

....................
چهره ایشون شبیه به مهندس شده است و اسمش هم سپهر است


http://www.facebook.com/?ref=home#!/photo.php?pid=58989&id=100001197721929