Thursday, October 15, 2009

100 روز با زندانبان...
دیروز در کنار آزادی امروز محروم از آزادی
امروز ۱۶ مهرماه ۱۳۸۸ بازداشت سرور ابوالفضل عابدینی هم اندیش میهن پرست مان ۱۰۰ روزه شد. این جوان پاک ایرانی به کدامین جرم اثبات نشده ۱۰۰ روز باید در محبس باشد؟
نمیدانیم روزگار درون زندان بر تو چگونه سپری می شود اما بی شک استوارتر از آنی که خم به ابرو بیاوری راستی در نبودت هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه که برای ستاندن حقشان شبانه روز تلاش کردی همگی به زندان محکوم شدند! و تا چندی دیگر به تو می پیوندند،خبر خوشایندی نیست اما تو مدت هاست به شنیدن اینگونه اخبار خو گرفته ای...هر چند در میان دوستان و خانواده ات نیستی اما بدان همه به یاد تو و دلتنگ تواند و در انتظار شنیدن خبر آزادی ات
با یک دل غمگین به جهان شادی نیست تا یک ده ویران بُود آبادی نیست
تا در هـمـه جــهان یکــــی زنـدان هــست در هیچ کجای عالم آزادی نیست
جمله ی زنده یاد دکتر محمد رضا عاملی تهرانی را فراموش نکنید... گر حق نتوان گفت آسان توان زیست
پاینده ایران
شامگاه ۱۶ مهرماه ۱۳۸۸ – اهواز