Wednesday, October 21, 2009

شیرین عبادی دست بردار نیست که نیست!


شیرین عبادی دست بردار نیست که نیست!

29 مهر 1388

نوید مینائی

گزارش سخنرانی دکتر شیرین عبادی این اولین زن مسلمان و ایرانی برنده جایزه صلح نوبل در دانشگاه ناروپا در دنور را که بخوانید خنده تان می گیرد از این همه مغلطه و حقه بازی و دوز و کلک. خود را به نفهمی زدن گویا میان طرفداران اسلام و حکومت اسلامی باب شده است. البته شیرین عبادی از حداد عادل و آن یکی های دیگر دو آتشه تر طرفدار حکومت اسلامی ست.

شیرین عبادی از انقلابی که مشخص ترین فاکتورش ضدیت با اسلام است وحشت کرده است. از فرط نگرانی نمی داند چه جوری حرف بزند که مردم کوچه و بازار هم به او نخندند. این شیرین عبادی که از سر دفاع از اسلام در حالی که مردم برای به زیر کشیدن تمام چرک و کثافت اسلامی در حال مبارزه ای چند ده ساله هستند به روز و حالی افتاده که احکام زیر را صادر کرده است:

"شیرین عبادی:دولت سکولار در حال حاضر در ميان مردم ايران خريداری ندارد !

اسلام با حقوق بشر همخوانی و سازگاری دارد. او برای اثبات نظر خود به کشورهای اسلامی نظير اندونزي، پاکستان و بنگلادش اشاره کرد که زن ها در آن ها رهبرانی مقتدر بوده اند.

دکتر عبادی اعتقاد دارد که ريشه ی تبعيض در اسلام نيست بلکه بايد آن را در نحوه ی سوء استفادهء رهبران مذکر جوامع اسلامی برای باقی ماندن در قدرت جستجو کرد.

دکتر عبادی معتقد است که قطبی شدن روابط بين خاورميانه و غرب موجب شده است که مسلمانان به سوی هويت اسلامی خود برگردند. در نتيجه، مطرح کردن بحث مربوط به يک دولت سکولار در حال حاضر در ميان مردم ايران خريداری ندارد و به جای آن لازم است که پيشرفت را از طريق تفسير درست قرآن به دست آوريم."

مردم ایران حکومت سکولار نمی خواهند، معنیش این است که مردم ایران حکومت دینی می خواهند. این حکم علاوه بر اینکه تلاشی مذبوحانه برای دفاع از حکومت مذهبی و سر راست تر بگویم جمهوری اسلامیست، مرغ پخته را به خنده وا می دارد!

اسلام با حقوق بشر همخوانی دارد و ریشه تبعیض در اسلام نیست بلکه در مذکر بودن رهبران اسلامیست! البته اسلامی که زن را مزرعه مردان قرار داده و کتک زدن او را البته در صورت عدم تمکین بر مرد جایز دانسته و او را نصف مرد قرار داده و مایه فساد جامعه، شانس برابر برای اداره امور جامعه را هم بین زن و مرد به مساوی تقسیم کرده است و هیچ تبعیضی در بین نیست. ایراد کار همه اش در اختلاف "جزئی" رهبران ذکور با زنان است!! معنی حرف این شیرین عبادی این بود!

توضیح این شیرین عبادی به علاوه پوینت درخشان الگو قرار دادن بنگلادش و اندونزی و پاکستان را برای جامعه فردای ایران در خود گنجانده است. کمیته حقوق بشر اسلامی را جمهوری اسلامی قبل از این شرین عبادی تشکیل داده است. ایشان کمی دیر رسیده اند. ضمنا اولین وزیر زن را هم احمدی نژاد در کابینه اش گنجانده چرا که معتقد است با حضور زنان جلسات دولت مودبانه تر برگزار می شود. این هم خاصیت وزیر زن که برای شیرین عبادی بسیار مهم و تعیین کننده است!

دلیل دیگر اینکه دولت سکولار چیز بدی است نزد این شیرین عبادی اینست که روابط بین غرب و خاور میانه قطبی شده است. دقت کنید در این حکم این شیرین عبادی حتی به غیر قطبی شدن روابط اشاره ایی نشده و راه حل از درون نقض علت بیرون نیامده. معنی این جمله آخری که گفتم اینست که طرف معتقد است بازگشت مردم به هویت اسلامیشان نتیجه قطبی شدن روابط غرب و خاور میانه است پس باید به دنبال تفسیر درست قرآن باشیم و کاری به قطبی شدن روابط نداریم و اصلا معلوم نیست چرا مطرحش کردیم!. علاوه بر بی ربطی قضیه و تاکید هیستریک ایشان بر به درد نخور بودن سکولاریسم منطق این شیرین عبادی هم شدیدا بی ربط است. خلاصه آروزی شفای عاجل برای همه بازماندگان را داریم!

منبع