Sunday, October 4, 2009

دستگیری دوباره دو فعال صنفی کرد

دستگیری دوباره دو فعال صنفی کرد

سایت کردانه: روز پنج شنبه‌ گذشته‌ 2 نفر از اصناف و بازاریان مهاباد به‌ نامهای طاهر فرامرزی و کریم صوفی مولودی که‌ مدتی پیش به‌ دنبال اعتصاب عمومی در کردستان ایران توسط اداره‌ اطلاعات سپاه‌ مهاباد دستگیر و مدتی بازداشت شده بودند، بار دیگر دستگیر و دوباره‌ به‌ اداره‌ اطلاعات برده‌ شدند. طبق اطلاعاتی که از فعالین حقوق بشر به ما رسیده است تا این لحظه‌ خبری از برگشت این دو فعال صنفی کرد به سر کار و خانه هایشان در دست نیست. طبق خبرهای رسیده آنها در اطلاعات سپاه‌ مهاباد زندانی و بار دیگر آنها را در رابطه‌ با اعتصاب سراسری ماه‌ گذشته‌ کردستان تحت فشار می باشند. لازم به ذکر است این فشارها بر فعالین صنفی کرد در راستای حرکت جدید رژیم و ایجاد فضای امنیتی و سرکوب در کردستان است