Thursday, October 29, 2009

ماموران حكومتي مانع رفتن مردم به تخت جمشيد ويا پاسارگارد ميشوند


طبق آخرين خبر دريافتي تعداد زیادی وسیله نقلیه در جاده ورودی به تخت جمشید در ترافیک متوقف گرديدند, بررسی های خبرنگار آژانس ايران خبرنشان می دهد که دلیل این ترافیک سنگین, حضور تعداد زیادی از مردمی است که با شنیدن خبر بسته شدن پاسارگاد از شیراز و مرودشت به تخت جمشید آمده اند. علاقه مندانی که از یزد تهران و اصفهان هم از شب گذشته یا صبح زود حرکت کرده بودند اکنون در محوطه جلوی تخت جمشید هستند.
ماموران و تعدادی لباس شخصی در ورودی جاده تخت جمشید از همه ماشین ها و سرنشینان انها عکس و فیلم می گیرند.
در پلیس راه های منتهی به تخت جمشید ماشین ها متوقف شده و از آنان مقصد سوال می شود در صورتیکه پاسارگاد یا تخت جمشید به عنوان مقصد باشد از خروج وسیله نقلیه از محدوده پلیس راه جلوگیری می شود