Saturday, October 10, 2009

ابراهیم نبوی : دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم


"به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

یاشار سهندی

یک توضیح ریز: خواننده محترم توجه داشته باشند که جملات "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم." و برخی جملات دیگر که در این نوشته آمده است از طنز پرداز معروف یا طوطی شیرین گفتار صدای امریکا، آقای ابراهیم نبوی به عاریت گرفته شده که در جواب " کمیته دانشجویی بلژیک " منتشر کرده و مدعی هستند بچه پیغمبر تشریف دارند و پاک و معصوم هستند و سی سال است درگیر مبارزه با استبداد دینی هستند (!!!) و نه تنها ایشان بلکه آقای حجاریان نیز سی سال درگیر مبارزه بودند برای همان وزارت اطلاعات را بنیان گذاشتند. و خوب شد نمردیم و معنای مبارزه را فهمیدیم. از احکام مهم اسلام تقیه کردن است احتمالا ایشان تقیه کردن. بهرحال "طنز پرداز سبز" ما تخیلی است و هر گونه شائبه که ایشان همان ایشان است پیشاپیش تکذیب میگردد. و خداوند از سر تقصیرات همه درگذرد. آمین یا رب العالمین

- با تشکر از شما که تن به این مصاحبه دادید لطفا بفرماید چند سال تان است.

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- شما چه سالی وارد دانشگاه شدید و چه سوالی خارج شدید؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- هدف تان از عضویت در دفتر تحکیم وحدت در سالهای 59 تا 61 چه بود؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- مدتی درس آخوندی تلمذ نمودید آیا قصد داشتید آخوند شوید؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- آیا اگر آخوند میشدید آخوند روضه خوان می شدید یا آخوند بازجو یا آخوند لائیک ؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- عکس شما با لاجوردی منتشر شده است شما با لاجوردی همکار بودید یا دوستدار مرحوم مغفور بودید؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- در وزارت کشور در دهه 60 در دفتر مدیریت سیاسی وزارت کشور بودید چه سیاستی را مدیریت میکردید؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- در این دفتر چیزی را راجع به کشتار زندانیان حال چه کمونیست چه غیر کمونیست، در طول آن دهه نمی شنیدید یا می شنیدید؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- شما مدعی هستید که ما حقیقت ماجرای کشتار زندانیان در سال 67 را نمیدانیم؛ حقیقت ماجرا چه بود؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- شما گفتید: "وقتی کسانی مانند احمد شاملو، محمد مختاری، علی افشاری، شهلا لاهیجی، مهرانگیز کار، سعیدی سیرجانی، اکبر گنجی، یوسفی اشکوری، سیمین بهبهانی، عباس کیارستمی، شهرام ناظری، شجریان، مخملباف و بسیاری دیگر از اهل فرهنگ و هنر از جانب طرفداران حزب کمونیست کارگری متهم شدند که عامل جمهوری اسلامی هستند و بسیاری از آنها چند ماه پس از این اتهام در ایران کشته شدند. شما مطمئن هستید که بسیاری شان کشته شدند؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- وقتی سعیدی سیرجانی در زندان به قتل رسید شما در کجا بودید؟ بعنوان یک نویسنده نشنیدید که یک نویسنده کشته شده؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- شما "طرفداران حزب کمونیست کارگری" را شبیه خمره های سرخ کامبوج دانستید لطفا سه مورد وجه تشابه ایشان را یادآورشوید؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- کشتارهای استالین مشخص شده و محکوم هم شده، ممکن است بفرماید بغیر از چهار سال اخیر 26 سال گذشته در جمهوری اسلامی کی کشتار میکرده؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- شما فرمودید که موسوی روی میدان مین راه میرود ممکن است بفرمایید این مین ها را کی کاشته؟

طنز پرداز سبز: "دقیقا همان سووالی است که بازجوی من در تهران از من می کرد. به او جواب ندادم، به تو هم جواب نمی دهم."

- آقای سروش از خداوند آمرزش طلبیدند آقای منتظری عذر خواهی کردند که ولی فقیه این ریختی شده شما فکر نمیکنید حداقل یک عذر خواهی، یا چیزی شبیه عذرخواهی بدهکار همان مردمی هستید که خود را نماینده آنها میدانید ؟

طنز پرداز سبز: به بازجویم در تهران گفتم من در خلوت خودم با خدا معامله میکنم و اونجا هم به خیلی از سوالات خدا جواب نمیدهم حالا به تو جواب پس بدهم!

منبع: روزنه