Sunday, October 4, 2009

یک فعال دانشجویی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد

یک فعال دانشجویی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد

کمیته گزارشگران حقوق بشر- مهدی اللهیاری، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف طی حکمی از سوی شعبه‌ی 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم مزبور سه‌شنبه، 7 مهرماه 88به امیر رئیسیان، وکیل وی ابلاغ شده است. اللهیاری در تاریخ 6 مرداد 1388 در این شعبه محاکمه شده بود،

مهدی الله‌یاری، عضو هیئت تحریریه‌ی نشریه‌ی توقیف شده‌ی دانشجویی خاک و سردبیر نشریه‌ی طلوع و در تاریخ 17 آذر 1386 دستگیر و پس از گذراندن حدود 90 روز در بند 209 زندان اوین با وثیقه‌ی 80 میلیون تومانی آزاد شده بود. این دانشجوی آزادی‌خواه و برابری‌طلب پیشتر در سال 1381 بازداشت شده و مدت یک ماه را در بندهای 209 و 240 زندان اوین وزارت اطلاعات سپری کرده بود