Tuesday, October 6, 2009

درد دل

روز چهاردهم مهرماه سال 1330 دکتر محمد مصدق که پنج ماه از دوران نخست وزیری اش را می گذراند، عازم نیویورک مقر سازمان ملل شد تا در این سازمان به ادعای دولت انگلیس درخصوص صنعت نفت ایران پاسخ دهد
دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد
مصدق در این سفر با مقامات بلندپایه کشورهای مختلف جهان دیدار و گفتگو کرد. در همین جلسات گفتگو او توانست نظر بسیاری کشورها را در خصوص اقامه دعوای انگلیس علیه ایران، به نفع کشورمان جلب کند
پس از ترور نخست‌وزیر وقت سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا، طرح ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شد. پس از استعفای حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست وزیر شده بود، در شور و اشتیاق عمومی دکتر مصدق به نخست وزیری رسید و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد
پس از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت
ژوزف آلسوپ تحليلگر برجسته آمريکائی در نيويورک هرالد تريبون نوشت موفقيت استثنائی ايران سبب تحريک و تهييج دولت های عربی شده و مصر آماده لغو معاهده خود [بر سر اداره کانال سوئز] با بريتانياست و در سراسر منطقه عکس العمل های نامساعدی به وجود آمده که موقعيت موسسات نفتی آمريکائی را نيز به خطر می اندازد
به گزارش رسانه ها و خبرگزاری های بين المللی، روزی که دکتر مصدق به مقر سازمان ملل رفت و دهها خبرنگار و عکاس بر سر راهش سبز شدند، روزی بی نظیر در تاريخ سازمان ملل در ششمين سال تاسيسش بود
اين جلسه در حالی که همه چيز به نفع بريتانيا بود اما نتيجه آن چنان که نماينده بريتانيا می خواست نشد. حضور دکتر مصدق و استدلال های وی نظم و اتحادها را به هم ريخته بود
جلسه شورای امنیت صحنه‌ای بود که مصدق نقش خود را با مهارت تمام به انجام رسانید. آچسن نیز در نوشته خود چیره‌دستی مصدق را در کار خود ستوده و گفته است که «او یک‌شبه به ستاره تلویزیون تبدیل شد.»
دکتر مصدق در آن جلسه گفت: "تهديد يک دولت بزرگ که برای انجام مقاصد خود به چترباز و کشتی جنگی متوسل شده نشان می دهد که سازمان ملل در حفظ صلح و امنيت جهان چندان به وظيفه خود عمل نمی کند و اين وضع صلح جهانی را متزلزل می کند و شبيه دعوای گرگ و میش است
مصدق در جلسه سازمان ملل توانست از حقانیت ملت ایران در ملی کردن صنعت نفت دفاع جانه ای کند و با پیروزی به کشور بازگردد
http://www.fararu.com/vglh.knit23nk-uidt22fy..html
*******************

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
جهان سوم جايي است هركسي بخواهد مملكتش راآباد كند،خانه اش
خراب مي شود و هركسي بخواهد خانه اش آباد باشد بايد در تخريب
مملكتش بكوشد

دكتر محمد مصدق
: چه زنده باشم و چه نباشم
اميدوارم و بلكه يقين دارم كه اين آتش خاموش نخواهد شد و مردان بيدار كشور،اين مبارزه ملي را آن قدر دنبال مي‌كنند
تا به نتيجه برسد

****************


مصدق به جرم وطن پرستي و خدمت صادقانه محاكمه و مظلومانه در شرايط تبعيد و بيماري دار فاني را وداع مي گويد
تاريخ از دريچه حقايق مي گذرد نه تعصب هموطن
اتحاد استعمار نوين و نوچه اش اخوند همان بلايي كه بر سر مصدق اورد همان اتحاد
در سال 57 نسخه شاه را پيچيدند و ما را از چاله اي اصلاح پذير به چاهي تاريك و اصلاح ناپذير انداختند
من وشما از تاريخ درس نگرفتيم و مي بينيد چگونه افرادي مصدق را خاين مي نامند
و بدون درس گرفتن ازحقايق تاريخ بنام طرفداري از شاه فقيد كه خود قرباني شد به مصدق كين مي ورزند غافل كه نسخه شاه و مصدق را يك اتحاد يعني استعمار نوين و نوكرش اخوند پيچيدند
ما را بازي داده اند به سخره گرفته اند
استعمار قديم با جنايات بسيار و قتل 100مليون در جنگ اول ودوم جهاني و هولوكاست ايرانيان و يهوديان رو به استعمار نوين اورد
بلي در جنگ جهاني اول نيمي از ملت ايران به تاثير جنگ جهاني بر اثر قحطي و بيماري به قتل رسيدند ولي هولوكاست ايرانيان سانسور مي شود چون به مصلحت استعمار نوين نيست ولي هولوكاست يهوديان كه جنايت خودشان است چون به نفعشان است در بوق و كرنا مي كنند ولي هولوكاست ايرانيان هيج خبري از ان نيست
استعمار نوين در گرو پول و اقتصاد قوي است پول و امنيت و دموكراسي انها در گرو وجود ديكتاتوري در بخشهاي ديگر چون ايران است دموكراسي را براي خود ميخواهند نه من و شما
بيش از 30 سال استعمار نوين ج.ا را بنام انقلاب ساختگي به ما انداختند
امروز وجود ج.ا و احمدي نزاد منافع مادي انها را كه لازمه بقاي دموكراسيشان است تامين ميكند
خاورميانه با وجود ديكتاتوري و نا امني در امد زاست ايران دموكرات و ازاد با حكومتي مستقل به ضرر منافع غرب است
30 سال است ج.ارا اورده اند تر و خشك كرده اند دشمنانشانش را نابود كرده اند
در حالي كه دم از حقوق بشر ميزنند باتوم و ابزار شنود تلفني و فيلترينگ به ج.ا ميدهند كه ملت را سركوب كند نسبت به قتل دهها ازادي خواه وطن پرست ايراني در قلب دموكراسيشان سكوت ميكند و بر روي قاتلان با ج.ا معامله ميكنند
استعمار نوين بنام حقوق بشر سازمانهاي دكوري حقوق بشر راه مي اندازند با سياستي دو پهلو زمينه بقاي ديكتاتوران را فراهم مي سازند و اين سازمانهاي دكوري بيانيه صادر ميكنند بنام نقض حقوق بشر و اين دول با اين بيانيه هاي بي ارزش با ج.ا معاملات پشت پرده مي كنند
ديكتاتوران فرار مغزها را انجام ميدهند اين مغزها و نيروي انساني فراري و ارزان به چرخش اقتصاد دول غربي و بقاي دموكراسيشان كمك ميكند
نيروي انساني را از بركت دوستان ديكتاتورشان بدست مياورند از درون انها را بي هويت و خورد مي كنند و برده داري زيباي نوين را شكل ميدهند
سازمانهاي حقوق بشري در حالي گاها سرفه يك زنداني در اوين را حاضرند به شكلي گزارش دهند كه دهها ايراني در كنار گوششان به خودكشي دست ميزنند اعتصاب غذاي زنداني اوين جشن خوشحاليشان است در حالي كه دول غرب در راستاي بقاي ج.ا اوارگان سياسي ايراني را رنج و اگر بخواهند به همين سازمانها مراجعه كنند با لبخندي مسخره يشان ميكنند كافي است جلوي يكي از همين سازمانها بخواهي اعتراضي كنيد شانس بياوريد به جرم اخلال نظم عمومي زندانتان نكنند با لبخند و پنبه سرتان را زير اب ميكنند


موضوع نقض حقوق بشرموضوع معامله غرب با ج.ا در پشت پرده شده است شطرنج سياست پيچييده و عوض ميشود كار بزرگ ما ايرانيان تمام كردن تاريخ مصرف ج.ا براي غرب و به دست گرفتن معادله است كه لازمه ان اگاهي و اتحاد و محبت است و نگذاريم ما را بيشتر از اين بازي بدهند وگرنه غرب به دنبال منافع خود و چه حكومتي بهتر از ج.ا ميتواند منافع انها را تامين كند

حكومت جنايتكار ج.ا زمينه حضور و منافع مادي غرب را در منطقه حساس خاورميانه تامين كرده است تا جايي كه درياي خزر را تصاحب با توسل به خطر ج.ا منافع سرشاري از دول عرب كسب مي كنند و در حالي كه منادي دروغين حقوق بشرند فروشندگان سلاح و ابزار سركوب و داراي بزرگترين زرادخانه اتمي هستند
معادله جهاني بر اساس منافع مادي و لازمه ان وجود حكومتهايي چون ج.ا تا زمان اتمام تاريخ مصرفش است


تاريخ ما تاريخي تاسف اور است تاريخ خيانت روشنفكران و قتل و نابودي وطن پرستان
و ازادي خواهان بوده است
104 سال بعد از به دار كردن اخوند استعماري نوري در حالي كه مغولستان هم به حدي از دموكراسي رسيده شعار جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد مي دهند و حكومت قرون وسطي اخوندي برايمان تجويز مي كنند و از سكولاريزم ما را مي ترسانند