Monday, March 14, 2011

جواب بهرام مشيري به نامه سرگشاده _ شما نباید نگران آنچه که اراذل و اوباش در مورد من می گویند، باشید


دوست عزیز من آقای رزاقی

با تشکر از محبت و دوستی دیرینه شما
من به دقت و با گذاشتن وقت کافی، نامه شما را خواندم و با در نظر گرفتن همه زوایای نامه شما
در حیرتم که چطور کسی مثل شما که سالهاست (دهه هاست ) مرا میشناسد... من را متهم به
داشتن خصومت شخصی نسبت به سلسله پهلوی می کند

اگر شما مثل من در لوس آنجلس زندگی میکردید، شاهد بدترین نوع تحریف حقایق توسط عناصر رژیم
سابق بودید. شما همچنین می توانید بدترین نوع توهین به مردم ما را توسط همین اشخاص نظاره گر
باشید

پس از بیش از 30 سال از فروپاشی رژیم گذشته، من هیچ حرفی از طرف این اشخاص نشنیده ام که
نشان دهد هیچ اشتباه یا عملکرد نادرستی از آنها یا رژیم گذشته سر زده. به نظر ایشان رژیم گذشته
رژیمی کامل و بدون نقصی بوده
تعبیر آنها از همه افرادی که برعلیه رژیم سابق بودند، انسانهایی بدون دانش و همه روشنفکران و مبارزان
آزادی که شکنجه شدند و یا جان خود را در راه مبارزه با دیکتاتوری پهلوی از دست داده اند به عنوان خائن یاد
می شوند
من حتي یک نفر در میان طرفداران پهلوی که هوشمندانه فکر کند و صحبت کند یا می تواند موضع خود را منطقی
بیان کند پیدا نکردم. صحبت و عملکرد آنها مانند اراذل و اوباش است
و من هیچ احترامی در ذهنم برای دیکتاتورها قائل نیستم. کشور ما نباید به دست این جنایتکاران می افتاد

کمی دقت و نگرانی در قوانین میهن ما از وقوع این فاجعه جلوگیری میکرد
من مطمئن هستم که شما اختناق آزادی سیاسی را در ایران به یاد می آورید
برخی از همکلاسی های ما
مانند جوادی، حق نیا، شکوری و بسیاری دیگر بودند
که در واقع ابزار اعمال اختناق بودند
کشور ما ، تنها به دست و خواست یک نفر برای سالهای زیادی اداره شد
شما نباید نگران آنچه که اراذل و اوباش در مورد من می گویند، باشید
آنها همین حرف ها و تهمت ها را به همه مردان و زنان آزاده ای که برای بدست آوردن اصول عدالت و
آزادی به کشورعزیزمان تلاش کردند، نسبت میدهند

تنها چیزی که شما باید در مورد آن نگران باشید حقیقت است
در آخر تنها حقیقت است که شما را نجات میدهد

با احترام، ب.مشیری
-----------------
با سپاس از "صوفيا شاپور بختيار"به خاطر ترجمه متن انگليسي