Thursday, January 14, 2010

۱۰۰بازداشتی در سلولهای انفرادی گوهردشت/آنان از گرسنگی و برخوردهای وحشیانه در رنجند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،شب گذشته در حدود 100 نفر از بازداشت شده های روز عاشورا به سلول انفرادی بند 5 زندان گوهردشت کرج منتقل شدند.

چهارشنبه شب 23 دی ماه حوالی ساعت 21:00 حدود 100 نفر از دستگیر شدگان به سلولهای انفرادی بند 5 زندان گوهردشت منتقل شدند. در هر سلول 4 نفر جا داده شده در حالیکه ظرفیت این سلولها فقط برای 1 نفر می باشد. در حال حاضر چند برابر ظرفیت سلولهای انفرادی زندانی جای داده شده است شرایط این سلولها غیر انسانی است و برخورد با زندانی وحشیانه می باشد. بازداشت شده های روز عاشورا از مکان نامعلومی به این سلولها منتقل شده اند.

از بعد از ظهر روز چهارشنبه 23 دی ماه علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و فرجی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان گوهردشت کرج اقدام به انتقال زندانیان عادی که در سلولهای انفرادی بند 5 زندانی بودن به بند 1 نمودند.در حال حاضر زندان گوهردشت کرج با افزایش بی سابقه زندانی مواجه شده در سالنهایی که ظرفیت آنها 90 نفر می باشد بین 400 الی 500 نفر جای داده شده است. زندانیان در راهروها و نزدیک سرویسها بدون داشتن حداقل امکانات پوششی مجبور به استراحت هستند. سلولهایی که بطور معمول 2 نفر در آن جای داده می شد به 8 نفر افزایش یافته است.

حسینیۀ بندها مملو از زندانی است زندانیان بصورت کتابی کنار هم استراحت می کنند و حتی امکان جابجا شدن را ندارند ، در بعضی مکانها زندانیان حتی بصورت نوبتی استراحت می کنند.با وجود رشد تصاعدی تعداد زندانیان ولی امکانات بهداشتی و غذائی و درمان ثابت باقی مانده است. زندانیان از نداشتن غذا رنج می برند جیره نان زندانیان به 2 تکه نان در روز کاهش یافته است. زندانیان سیاسی و عادی هر 45 روز یک بار امکان رفتن به بهداری را دارا می باشند. هر 3 ماه یکبار اچازه مقلاقاتهای حضوری با خانواده های خود را دارند و در اکثر موارد این امکان از زندانیان سیاسی سلب می شود.

دستور دستگیریهای گسترده توسط صادق لاریجانی رئیس قوۀ قضائیه منصوب علی خامنه ای صورت گرفته است. این دستگیریها به توصیه و با نظارت علی خامنه ای ولی فقیه رژیم صورت گرفته است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال تعداد زیادی از دستگیرشدگان روز عاشورا به سلولهای انفرادی و قرار دادن آنها تحت شرایط غیر انسانی را محکوم می کند و از دبیر کل وکمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران ویژه بازداشتهای خودسرانه و شکنجه می خواهد که بیش از این نظاره گر شرایط قرون وسطائی علیه زندانیان سیاسی در ایران نباشد و اقدامات فوری برای آزادی بی قید وشرط آنها نمایند

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

24 دی 1388 برابر با 14 ژانویه 2010

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر