Tuesday, October 21, 2008

+18_فیلم سکس اسلامی آخوندی تقدیم به مقام شاه مخ عظما

فیلم کامل آخوند گلستانی به مدت ۱۵ دقیقه--+18
http://freedomvatan.blogspot.com/2008/11/blog-post.html
حجه السلام والمسلمين حسن گلستاني رئيس ستاد اقامه نماز شهرستان تويسركان و از اعضاي هيات امناي ستاد ائمه جمعه و جماعات استان همدان (نهادي كه منصوب مستقيم مقام رهبري است ) در هفته گذشته به يكي از خبر سازترين روحانيت كشور تبديل شده است ، البته ايشان نه هاله نور دارند و نه از كرامات رهبر و رئيس جمهور ولايي سخن گفته اند ، نه درباره امام زمان حرف زده اند و نه همچون سردار زارعي اقامه نماز جماعت آنچناني كرده اند كه اينبار ايشان با حركات موزونشان و به صورت فرادا و تك نفره خالق يكي از منحصر به فرد ترين فيلمهاي سكسي در بستر نظام جمهوري اسلامي شده اند بطوريكه سردار زارعي و آن آن مداح چاپلوس رهبري عبدالرضا هلالي بايد حالا حالاها بيايند در محضر اين استاد بزرگ شاگردي و تلمذ نمايند .
ماجرا از اين قرار است كه ايشان يك دل نه صد دل شيفته همسر يكي از كاركنان ستاد اقامه نماز تويسركان نهادي كه زير نظرش اداره مي شده ، شده اند و همسر بخت برگشته را براي ماموريت كاري به همدان مي فرستند (شما بخوانيد نخود سياه ) و همسر خودش را هم طبق فرمايش خودشان در فيلم مي فرستند خانه والده براي صله ارحام و خانم مربوطه را به منزل خودشان كه اينبار حكم مكان را داشته است دعوت مي نمايند و مي گويند : همسايه ها كه نديدنت ؟ خاطرت جمع خونه هم هيچ كس نيست منو كه ميشناسي قرار نيست با هم نصاصي بكنيم ! و مابقي را هم خودتان مي توانيد حدس بزنيد ديگر ...
متاسفانه فيلم موجود آنقدر شرم آور بود كه من فقط در همين صفحه دقايق اولش را آورده ام و ديدن ادامه اش را البته توصيه نمي كنم اما براي آن دسته از افراد كه هميشه پيشاپيش اعلام مي كنند نه اين ساختگي است دروغ است و ... درست مثل همانهايي كه هميشه چشمشان را دوست دارند براي واقعيات ببندند و جمهوري اسلامي و عمالش را معصوم و معصوم زاده بشمارند در
اينجا مي گذارم كه بروند ببينند .
بله پريروز عبدالرضا هلالي و ديروز سردار زارعي و بعد هم
مددي معاون دانشگاه و امروز هم حاج آقا گلستاني ! شب جمهوري اسلامي آبستن است و بايد حالا حالا ها ما شاهد و منتظرسحر و زائيدن دسته گلهاي اينچنيني در بستر جمهوري اسلامي و دست پروردگان مقام معظم رهبري و ولايت فقيه باشيم !
حاج آقا گلستاني در لحظاتي با اين خانم بقول خودهمين روحانيون عمل قبيحه زناي محصنه انجام مي دادند كه جوانان شهر را بخاطر كوتاه بودن آستينشان و مانتويشان به دادگاه و شلاق مي كشانند ، وقتي اين منصوب رهبري زن كارمندش را در آغوش مي كشيد ، زنان و دختران معصوم را كه فقط تقاضاي حقوق برابر دارند نه چيز ديگر در روزنامه ولايت فقيه به فساد اخلاقي و اباحه گري متهم مي شدند ، درست در همان لحظاتي كه ايشان آن حركات موزون شرم آور را انجام مي دادند در دادگاههاي انقلاب جوانان اين كشور مشغول تحمل ضربات پي در پي شلاق بودند چراكه مثلا در يك پارتي شبانه در كنار نامحرمان گفتند و خنديدند ! حالا كدام مقصرند و متهم ؟ آي حضرات ، آي حكومتي ها بازم بگيد نواره ....
پي نوشت :
يك سئوال از كيهاني ها دارم : شما كه گلشيفته فراهاني را فقط بخاطر عكس بي حجابش فاسد خوانديد اين حاج آقا را چگونه مي خوانيد ؟
"فيلم در يوتيوب حذف شد و فعلا در بلاگر گذاشته ام
اين هم لينك ديگر در فليكر .
منبع : وبلاگ گفتني ها_ وبلاگ امير فرشاد ابراهيمي