Monday, October 27, 2008

به یاد حسن حسنی کارگر کارخانه کنف کار رشت که از فقر و شرمساری زن و فرزندنش خود کشی کردآخرین کور سو امیدش به پایان رسید، یازده ماه بود که حقوقش را نداده بودند و با غم و دست تنگی هر روز به خانه می آمد. تنها چیزی که در جیب اش بود فقر وبی عدالتی بود که باید آن را هم با خانواده اش تقسیم میکرد .حسن حسنی کارگر زحمتکش کارخانه کنف کار زشت، که شاهد تعطیلی کارخانه و واگذاری آن بود همه چیز را پایان دیده یافت و هزینه زندگی سخت خود را که چیزی حز فقر و نداری نیود با طنابی که جانش را گرفت پرداخت کرد. حتا پول خریدن طناب را از دوستش قرض گرقت و گقت حلالم کن...زندگی در ایران تحت نظام جمهوری اسلامی، شکنجه و عذاب آور است و ما شاهد اتفاقاتی هستیم که هر انسانی را تکان میدهد، به فقر و گرسنگی، اعتیاد و فساد، گرانی و بیکاری، ناامیدی و غم، ضرب و شتم و پایمال کردن حقوق زنان، فضای رعب و وحشت، پدیده خودکشی را هم اضافه کنید. انسان هایی که در اثر فقر و بحرانهای روحی و اجتماعی که در فقدان آزادی و نبود فضای شاد و رفاهمند خودش را عریان ساخته است، جانشان را می گیرند
... او دیگر نگران حقوق عقب مانده اش نیست، او دیگر وقتی به خانه اش میرسد و دست خالی خود را از کار می بیند اشک نمی ریزد، او دیگر دلش برای پسرش که حقوق ۵ یا ۶ هزار تومانی را از سربازی برایش می فرستاد نمی سوزد، او دیگر شاهد سفره خالی خود و خانواده اش نیست، او دیگر شاهد نداری و پایمال کردن حقوق کارگران نیست ... او دیگر زنده نیست
سیاهی چشم هایش با طناب رفته بود و تنها رو سیاهی نطام مستبد و فاسد جمهوری اسلامی به جا مانده است. طنابی که جای دست مسئولین و مدیران بی لیاقت و بی برنامه روی آن مانده است و گواه میدهد عامل اصلی این خودکشی را باید در خود سیاست های
ضد کارگری و ضد مردمی و غارتگر جمهوری اسلامی جستجو کرد
رشت- خبرگزاري كار ايران
همزمان با برگزاري كميسيون كارگري استان گيلان، 200 كارگر شركت كنف كار رشت كه در جريان حلق‌‏آويز شدن همكارشان قرار گرفته بودند، در اعتراض به بي توجهي مسوولان نسبت به آينده كارگران، مقابل استانداري گيلان تجمع كردند.به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, حدود 200 كارگر شركت كنف‌‏كار رشت كه با شنيدن خبر حلق‌‏آويز كردن همكار خود، عنان اختيار را از دست داده بودند، همزمان با برگزاري كميسيون كارگري استان گيلان، مقابل استانداري تجمع كردند.اين كارگران با اشاره به اينكه 11 ماه حقوق و مزايا, عيدي و پاداش سالهاي 84 و 85 و نيز بن كارگري را دريافت نكرده‌‏اند، افزودند: كنف‌‏كار حدود 4 سال است به بخش خصوصي و اگذار شده، اما مشكلات اين واحد از سال 83 همزمان با بارش سنگين برف و تخريب مقداري از شيرواني كارخانه آغاز شد و چون رابطه كارفرما با مسوولان خوب بود، كارگران تا 15 تير 85 تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گرفتند.اين كارگران با اشاره به اينكه جهت پيگيري و راه اندازي كارخانه، ابتدا به اداره كل صنايع استان مراجعه كرده‌‏اند، گفتند‌‏: پس از آنكه از برگزاري جلسه كميسيون كارگري در رابطه با كنف كار خبردار شديم، مقابل استانداري آمده و تجمع كرديم.اين كارگران با اشاره به اينكه تصميم كميسيون كارگري در گذشته مبني بر بازسازي كارخانه بوده است، گفتند: قرار بود تا مدتي كه كارگران تحت پوشش بيمه بيكاري قرار دارند، كارخانه بازسازي شود، اما كارفرما در اين مدت هيچ اقدامي انجام نداد و پس از شكايت كارگران، اداره كار نيز حكم بازگشت به كار كارگران را صادر كرد.اين كارگران با اشاره به اينكه حدود 11 ماه است كارگران به كارخانه مي‌‏آيند، اما از فعاليت و توليد در اين كارخانه خبري نيست، گفتند: تامين اجتماعي حقوق بيمه بيكاري نمي‌‏دهد، كارفرما هم كه كارگاه را تعطيل كرده و راه‌‏اندازي نمي‌‏كند و در اين شرايط 200 كارگر سرگردان شده‌‏اند.اين كارگران با اشاره به اينكه بازنشستگان كنف كار براي مطالبات حقوق خود، حكم توقيف 8 دستگاه كلاف و ژنراتور را گرفته و صبح شنبه با حضور ماموران، اين دستگاهها از كارخانه خارج شده است، گفتند: با خروج اين دستگاهها، امكان راه اندازي كارخانه به صفر رسيد.اين كارگران با اشاره به اينكه كنف كار در جاده تهران- رشت قرار دارد و با توليد 11 ميليون تخته نخ ها و كيسه ها كنفي، از بزرگترين كارخانجات كشور است، گفتند: گويا براي مسوولان، تعطيلي كارخانجات بزرگ و از دست رفتن فرصت هاي شغلي اهميتي ندارد.اين كارگران از حضور رييس‌‏جمهور در سفر استاني به گيلان و دادن وعده‌‏هاي غير عملي انتقاد كرده و گفتند: روزي كه احمدي‌‏نژاد در زمين ورزشي رشت سخنراني مي‌‏كرد، كارگران كارخانجات كنف‌‏كار, پوشش, پنگوئن, ريسندگي و بافندگي, نختاز, پارس خودرو, ‌‏الكتريك رشت و ساير كارخانجات بحران زده استان هر يك مطالبات خود را بر روي پارچه هاي بزرگي نوشته و در مقابل ديدگان رييس‌‏جمهور به نمايش گذاشتند، به اميد آنكه از رييس جمهوري كه ادعاي عدالت محوري و مهرورزي دارد، كمك بگيرند.اين كارگران با اشاره به اينكه صبح امروز30 ارديبهشت ماه 86 "حسن حسني" كه 18 سال سابقه كار در كنف كار داشت، به دليل مشكلات شديد مالي و شرمندگي در مقابل زن و فرزند، خود را حلق‌‏آويز كرده‌‏است، گفتند: معناي سفرهاي استاني رييس‌‏جمهور را هم فهميديم، يعني اينكه عاليترين مقام اجرايي كشور به استان بيايد، وعده بدهد، وعده هايش عملي نشود و كارگري خود را حلق آويز كند، زيرا رييس جمهور اهل شعار است و از عمل خبري نيست.اين كارگران با اشاره به اينكه حسن حسني را به خاك سپرده‌‏اند، از رييس جمهور براي حضور در مراسم ترحيم كارگري كه 11 ماه است حقوق نگرفته و به ناچار خود را حلق آويز كرده است، دعوت كردند