Tuesday, October 21, 2008

ماجراي بازجوئي و خروج گلشيفته فراهاني

با تهديد آشكار وزير ارشاد، ماجراي گلشيفته فراهاني وارد مرحله تازه اي شد. سردار صفارهرندي اعلام كرد كه اين ‏هنرپيشه جوان ايراني را "زير پا" خواهد گذاشت.‏‏ ‏گلشيفته فراهاني بازيگر جواني كه يكي از ستاره هاي نسل نو سينماي ايران است، وقتي با تهديد وزارت ارشاد و ‏نيروهاي امنيتي روبرو شد كه نخستين اخبار مربوط به ايفاي نقش او در يك فيلم هاليوودي به كارگرداني رايدلي اسكات ‏در ايران منتشر شد.‏‏ ‏ قسمتهائي از فيلم "مجموعه دروغ ها" كه در شبكه اينترنتي منتشر شد، گلشيفته فراهاني را در نقش دختري افغان نشان ‏مي داد كه باحجاب مورد نظر حكومت ايران دركنار لئوناردو دو كاپريو، فوق ستاره سينماي جهان، ديده مي شد.‏
به نوشته سايت فارسي بي بي سي "اين فيلم كوتاه در ايران انعكاس گسترده اي داشت" و در پي آن گلشفيته فراهاني به ‏حراست وزارت ارشاد احضار شد.‏
به گفته ژاله صفا منتقد قديمي سينما: "وظيفه بازجوئي از هنرمندان سينما از زماني كه عزت اله ضرغامي معاونت ‏سينمائي وزير ارشاد بود، بعهده حراست ارشاد گذاشته شد."‏
اما بعد ازانتخاب محمدخاتمي بعنوان رياست جمهوري و انتصاب عطاء الله مهاجراني به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد ‏اسلامي، نقش فرهنگي اين وزارت برجسته تر و اين وظيفه از حراست گرفته شد و دخالت در زندگي هنرمندان به ‏كمترين ميزان رسيد.‏
بر كشيدن محمود احمدي نژاد، سياست امنيتي را به وزارت ارشاد برگرداند وانجام آن به سردار صفار هرندي، سردبير ‏كيهان سپرده شد.‏
جمشيد كمالي، كارشناس سينماي ايران كه ماجراي گلشيفته فراهاني را دنبال كرده است، در اين مورد مي گويد: "طبق ‏معمول حمله از طريق كيهان كليد زده شد. اين روزنامه كه به دليل شغل اصلي گردانندگانش همه مسائل را بلافاصله ‏امنيتي مي كند، ضمن مقاله اي كه گفته مي شود نويسنده آن پيام فضلي تژاد، منتقد سابق و همكار فعلي سازمان هاي ‏امنيتي است، گلشيفته فراهاني را "گ.ف" ناميد و تحت عنوان "يك بازيگر زن در دام مافياي هاليوود" چنين نوشت: ‏‏"بازيگر مذكور در فيلم ياد شده با حفظ حجاب، نقش يك زن افغاني را بازي كرده بود! و ادعا مي كرد شئونات اسلامي ‏را رعايت مي كند."‏
چند روز بعد بازيگر جوان، ابتدا به اداره حراست وزارت ارشاد دعوت شد. ماجرا به نقل از يك شاهد عيني چنين است: ‏او را روي يك صندلي رو به ديوار نشاندند و در پوشش كلمات محترمانه خواستار شدند عليه فيلم آمريكائي مصاحبه ‏كند و تعهد بدهد كه ديگر در فيلم هاليوودي بازي نمي كند. گلشيفته نپذيرفت و جلسه به پايان رسيد. چند روز بعد او را به ‏زير زمين اداره اماكن احضاركردند. سرهنگ صديقي كه به نام "مهدوي" از روشنفكران و هنرمندان باز جوئي مي ‏كند، گلشيفته را تهديد كرد كه در صورت ندادن تعهد فيلم هائي را كه از فساد او دارند پخش مي كند. بازيگر جوان كه ‏داراي همسر است، بشدت با اين اتهامات برخوردكرد و حاضر به دادن تعهد نشد.اين احضار ها مكرر شد و گلشيفته ‏فراهاني درمكان هاي متعدد مورد بازجوئي قرار گرفت و حتي در بازجوئي هاي آخر به او دشنام هاي ركيك دادند. ‏گلشيفته فراهاني كه درتمام طول باز جوئي مي گريست، سخت ترسيده و آشفته حال از محل بازجوئي خارج شد. او در ‏راه خانه از هوش رفت و او را به بيمارستان رساندند. يك هفته بعد حراست ارشاد گلشيفته را احضار و به او اعلام كرد ‏كه ديگر اجازه نخواهد داشت درهيچ فيلمي بازي كند. اين ضربه نهائي به زن جواني بود كه حرفه وعشقش بازيگري ‏است. گلشيفته هم درپاسخ گفت چاره اي ندارد كه كشور را ترك كند.‏
كمي بعد وزارت ارشاد از ارگان هاي مربوطه خواست تا گلشيفته را ممنوع الخروج كنند.‏
‏ اين خبر بلافاصله در روز منتشر و روز بعد هم ايسنا آن را تائيد كرد.به دنبال انعكاس وسيع اين خبر در داخل و خارج ‏كشور، وزارت ارشاد مجبور به عقب نشيني شد. گلشيفته فراهاني همراه همسرش ابتدا به يك جشنواره ايراني در سوئد ‏رفت و سپس براي مراسم افتتاحيه فيلم به آمريكا پروازكرد.‏
اما روزنامه كيهان درواكنش به اين رويداد نوشت: "مافياي مذكور كه پيش از اين ادعا مي كرد سفر «گ- ف» به خارج ‏با ممانعت مواجه شده، بهانه اين سفر را اكران فيلم آمريكايي «مجموعه دروغ ها» با بازي مشترك اين بازيگر ايراني و ‏دي كاپريو بازيگر آمريكايي در نيويورك عنوان كرده بود. اما پس از انجام سفر بازيگر مذكور، مافياي سينمايي مرتبط ‏با طرف آمريكايي نامبرده را وادار كرد با چهره اي مكشفه و لباس نامناسب در مقابل دوربين عكاسان قرار گيرد و ‏بلافاصله تصاوير آن روي سايت ها منتشر شود. زمينه چيني براي ايفاي نقش هنرمندان و نويسندگان و روشنفكران ‏ايراني در پروژه هاي شبيخون فرهنگي به بهانه شهرت، شيوه اي است كه از چند سال پيش در دستور كار محافل غربي ‏قرار گرفته و به عنوان مثال از اين طريق سعي مي شود قبح بدحجابي و بي حجابي شكسته شود."‏
‏ گلشيفته فراهاني كه با لباسي ساده در مراسم افتتاح فيلم حاضر شده بود، به زبان انگليسي پرسش هاي خبرنگاران را ‏پاسخ گفت. او گفت كه رايدلي اسكات بعد از ديدن بازي او در فيلم "بوتيك" براي ايفاي نقش دعوتش كرده است و بعد ‏از اولين مذاكره، پيشنهادات اورابراي تغييراتي در نقش پذيرفته تا گلشيفته بتواند به ايران برگردد. او همچنين گفت كه ‏قصد ماندن در آمريكا را دارد.‏
در اينجا بود كه حسين صفارهرندي، در يك برنامه تلويزيوني در برابر اين تصميم واكنش نشان داد. به نوشته بي بي ‏سي: "محمدحسين صفار هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد دولت محمود احمدي نژاد در برنامه اي تلويزيوني درباره ‏حضور بازيگران ايراني در هاليوود گفته است كه "اگر كسي قانون را زير پا بگذارد، او نيز زير پا گذاشته خواهد شد."‏
‏ جمشيد كمالي، منتقد فيلم درتهران در اين مورد به خبرنگار روز مي گويد: "با ازدياد فشار هاي مختلف روي بازيگران، ‏به وِيژه زنان، انها چاره اي جز اين ندارند كه استعداد خود را در كشورهاي صاحب فيلم از جمله آمريكا نشان بدهند. ‏تلاش ها پنهان و اشكار هم براي جلوگيري از ادامه موجي است كه با بازي گلشيفته فراهاني وميترا حجار در فيلم هاي ‏آمريكائي در حال شكل گرفتن است
."‏