Tuesday, October 21, 2008

کشتن انسانهای بی‌ گناه و خود برای رفتن به بهشت خیالی_جنایت مقدس


مقام های اسرائیلی می گویند هشت نفر توسط یک مرد مسلح فلسطینی که به یک مدرسه علوم دینی یهودیان در غرب بیت المقدس رخنه کرده بود کشته شده اند. در این حمله ۹ نفر زخمی شده اند.
به گزارش شبكه خبر مسیحیان فارسی زبان به نقل از بی بی سی ٬ شاهدان عینی می گویند که مرد مسلح وارد سالن شلوغی در مدرسه علوم دینی "مِرکاز هاراو" در ناحیه کریان موشه در بیت المقدس شد و شروع به تیراندازی کرد.
پلیس می گوید که مهاجم اهل بیت المقدس شرقی بود و به ضرب گلوله یک افسر اسرائیلی کشته شد.
این بدترین حمله در نوع خود طی چند سال اخیر است. در سال ۲۰۰۷هیچ حمله ای در بیت المقدس روی نداده بود.