Tuesday, October 21, 2008

ایرانیان سکس نت


یک سایت اینترنتی در مطلبی تحت عنوان «قابلیت‌ها‌ی جدید گوگل و كشف رفتار ایرانی‌ها‌ در اینترنت» ضمن معرفی سرویس google trends__ که ماه‌ها کار خود را آغاز نموده است، به نتایجی در مورد رفتار ایرانیان در اینترنت دست پیدا کرده است
به گزارش «شریف نیوز»، سرویس فوق این قابلیت را به كاربر می‌دهد كه بفهمد كلیدواژه مورد نظر وی در چه زمان و چه مكانی بیشترین جستجو در گوگل را به خود اختصاص داده است.این سایت می‌نویسد: «خبرنگار سایت فردا به طور آزمایشی كلمه SEX را در این سرویس سرچ كرده و به نتایج جالب توجهی دست یافت. نتایج فوق نشان می‌دهد كه این كلمه به ترتیب در كشورهای پاکستان، مصر، ویتنام، ایران، هند، مراکش، عربستان، ترکیه، فیلیپین و لهستان بیشترین مورد استفاده را داشته است.»