Saturday, October 3, 2009

احضار و برخورد با دانشجویان معترض دانشگاه تهران

احضار و برخورد با دانشجویان معترض دانشگاه تهران

خبرنامه امیرکبیر: در پی اعتراض جمعی از دانشجویان به حضور غلامعلی حداد عادل در دانشگاه تهران در روز یکشنبه 5 مهر، غلامعلی حداد عادل خواهان برخورد با دانشجویان معترض شد.

اخبار رسیده حاکی از آن است که در هنگام تجمع دانشجویان در مقابل گروه فلسفه ی دانشکده ی ادبیات و سردادن شعارهای اعتراضی، حداد، که در دفتر گروه فلسفه حضور داشته است، از مدیر گروه مذکور میخواهد که دانشگاه اکیداً با دانشجویان معترض برخورد کند. هم چنین، پس از خروج از دانشکده با کمک محافظان و با تدابیر امنیتی، وی درتماس تلفنی با فرهاد رهبر (رئیس انتصابی دانشگاه تهران)، از او میخواهد که دانشگاه، بدون آنکه پای شخص حدادعادل به میان آید، پیگیرماجرا و برخورد با معترضین باشد.

در پی درخواست وی، فرهاد رهبر، پس از تماس با ریاست دانشکده ی ادبیات و تحت فشارقرار دادن او جهت تحویل گزارش، طی تماس تلفنی با رؤسای حراست دانشگاه متبوع خود، دستور پیگیری سریع و قاطع با دانشجویان معترض را ابلاغ میکند.

در پی ابلاغ این دستور در روز چهارشنبه، 8 مهر 1388، پانزده نفر از دانشجویان به اتهام طراحی و سازمان دهی حرکت اعتراضی علیه حداد عادل، به کمیته ی انضباطی احضار شده اند.

از سوی دیگر، فرهاد رهبر در جلسه ای با حضور کادر مدیریت دانشگاه تهران، اظهار داشته است که "دانشجویان مذکور را اخراج خواهد کرد تا درس عبرتی برای سایرین باشد".

گفتنی است یک روز پس از تجمع اعتراضی دانشجویان در دانشکده ادبیات به حضور حداد عادل، نزدیک به دو هزار دانشجوی دانشگاه تهران نیز در پی حضور کامران دانشجو وزیر علوم دولت کودتا در دانشگاه تهران دست به تجمع اعتراضی زدند