Saturday, May 23, 2009

زمینه چینی وزارت اطلاعات برای قتل بهروز جاوید طهرانی


زمینه چینی وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی بهروز جاوید طهرانی
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند 1 زندان گوهردشت کرج ، وزارت اطلاعات و مجریان دستورات آنها در زندان گوهردشت کرج باپخش شایعاتی در صدد حذف فیزیکی زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی است
طی دیروز و امروز علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت و علی محمدی معاون زندان گوهردشت اقدام به پخش شایعاتی در سطح زندان نموده اند که زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی اقدام به خودکشی نموده است . این شیوه همیشگی وزارت اطلاعات و اجرا کنندگان طر حهای آنها است و تا به حال در مورد چندین زندانی سیاسی که قصد حدف فیزیکی آنها را داشتند بکار برده اند. پخش این شایع در زندان حاکی از آن است که وزارت اطلاعات و مجریان دستورات آنها علی حاج کاظم رئیس زندان و علی محمدی معاون وی و خادم رئیس بند 1 در صدد اجرای قتل این زندانی سیاسی هستند. زندانی سیاسی بهروز جاید طهرانی در بند 1 که پاسدار بندها به آن بند آخر خطی ها و در سلولهای انفرادی معروف به سگ دونی زندانی است این سلول فاقد هر گونه امکانات می باشد و تحت مراقبت شدید دوربینهای مدار بسته می باشد و در کلیه نقاط این بند دوربینهای مدار بسته حتی در دستشوئی ها نصب شده است
زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی تنها زندانی بازمانده از قیام دانشجویان در تیر ماه 1378 می باشد. او بار ها توسط سعید شیخان سربازجوی وزارت اطلاعات و پاسداران زندان گوهدشت کرج تهدید به حذف فیزیکی شد. سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانهای تهران 9 اردیبهشت ماه خطاب به بهروز جاوید طهرانی گفت بود: تو را جایی می فرستیم تا بفهمی زندان یعنی چه؟ رئیس سالن ملاقات در تاریخ 17 فروردین ماه خطاب به بهروز جاوید طهرانی گفت: ضد انقلاب عوضی، تو را هم می فرستیم پیش رفیقت ساران
تمام دلایل حاکی از آن است که وزارت اطلاعات قصد حذف فیزیکی این زندانی سیاسی را دارد و جان او در معرض خطر جدی است. بهروز جاوید طهرانی وادار به اعتصاب غذا شده است و بیش از 2 هفته است که در اعتصاب غذا بسر می برد. شکنجه های وحشیانه و اعتصاب غذای طولانی مدت و پخش شایعات در سطح زندان حاکی از قصد قتل این زندانی است