Sunday, May 31, 2009

هر دو طرف مناظره راست می گویند ـ امير فرشاد ابراهيمي


دیشب مناظره محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد ، و این مناظره که می بایست صرف بیان نظراتشان برای اینکه ملت ببینند کدام طرف لیاقت دارد و شایستگی احراز پست ریاست جمهوری دارد تبدیل شده بود به کل کل و پوز زنی ! احمدی نژاد مثل یک مقام امنیتی و بازجو تهدید میکرد و پرونده رو میکرد موسوی جا خالی میداد و در فرصت بعدی دست اون رو رو میکرد ! احمدی نژاد پرده از هاشمی و معین و خاتمی و موسوی برمی داشت و موسوی ماله می کشید و چهار سال دولت جهل و خرافات و دروغ احمدی نژاد را عنوان می کرد و هر دو هم راست می گفتند
چه کسی است که نداند هاشمی و اعوان و انصارش در این سالها از کنار همین جمهوری اسلامی زراندوزی نکرده اند ؟ چه کسی است که اشرافیت اسلامی ! هاشمی و کرباسچی و ... را منکر شود ؟ چه کسی منکر این هست که برگزیدگان و شهروندان خاص جمهوری اسلامی رانت خواری نکرده اند ؟ حالا یکی مثل صادق محصولی رانت خوار اقتصادی است و یکی مثل زهرا رهنورد رانت خوار تحصیلی
آیا در جمهوری اسلامی همه می توانند یک شبه و البته حتما و انشاالله از راههای مشروع و قانونی به ثروتی آنچنان که شهرام جزایری و محسن رفیقدوست و هاشمی و خاندانش و صادق محصولی دست یافته اند برسند ؟ آیا همه می توانند در دانشگاههای کشور بدون مصاحبه و گزینش همزمان در چندین رشته تحصیلی همچون مهرداد بذر پاش و زهرا رهنورد و علیرضا ذاکانی و ... تحصیل کنند ؟ چه کسی میتواند هم عهده د ار سخت ترین مشاغل مثل فرماندهی سپاه پاسداران باشد آنهم در کوران جنگ که طبق فرمایش خودشان شبانه روز در جبهه و جنگ باشد و همزمان تحصیل هم نماید و با پایان جنگ و فرماندهی اش به یکباره از دانشگاه تهران ، دانشکده اقتصاد دکترای اقتصاد نظری بگیرد مثل آقای محسن رضایی ؟
مناظره دیشب به نظرم هیچ بازنده و برنده ای نداشت و فقط به ملت فهماند که ما در جمهوری دروغ و ریا زندگی می کنیم ، به مردم ثابت کرد که بله این حر که همه در جمهوری اسلامی سراپا یه کرباسند حقیقت محض است چپ و راست و اصلاح طلب و محافظه کار هم ندارد ! به مردم ثابت کرد که وای به روزی که بگندد نمک همین روزهاست وقتی که مسئول دفتر بازرسی و نظارت عالی ترین مقام مملکت دفتر رهبری آقای ناطق نوری خودش هم کارش خراب است ! منتها اگر این حرفها را کسی مثل من و شما بزند نوار ساز هست و دروغگو و باید برود زندان اوین تا درس عبرت بشود برای دیگرانی که اطلاعات اضافی دارند ولی در جنگ قدرت وقتی که دو طرف ماجرا دارند چنگ بر صورت همدیگر می زنند و پرده دری می کنند ما این چیزها را به وضوح می بینیم ، احمدی نژاد خاتمی را متهم می کند که مواد مخدر و اعتیاد را در کشور رواج داده و موسوی احمدی نژاد را متهم می کند که خرافه پرستی و جهل را در جامه پرورش می دهد ، موسوی جنگ طلبی و دخالتهای نظامی ایران در لبنان و عراق و ... را عیان می کند و احمدی نژاد ماجرای پنهان شده تا به امروز مراسم برائت از مشرکین در عربستان را که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و سعید امامی و ... در صدد بمب گذاری و اغتشاش در مکه برآمده بودند را فاش کرد و آنرا برای اولین بار تائید نمود ! موسوی از گم شدن پول و زیاده خواهی احمدی نژاد گفت و احمدی نژاد از خاتمی و معین که در حالی که از کیسه دانشجویان هزینه می کردند حذف و اخراج و ستاره دار شدن دانشجوین را باب کردند و همه هم راست می گفتند
من بارها و بارها از دیشب تا بحال مناظره را دیدم و واقعا حرف دروغی در اظهارات هیچ کدام ندیدم هر دو طرف راست می گفتند و برای هم برگ آس می کشیدند ، تنها بازنده دیشب ملتی هستند که این روزها صادقانه و برای فردایی بهتر یکی شال سبز برگردن انداخته و دیگری عکس رجایی زمان را بلند کرده و آن یکی به توهم تغییرات دنبال کروبی افتاده است ، اینجاست که دیگر خوب نگاه کنیم می بینیم نه در این انتخابات دیگر حتا بد و بدتری هم وجود ندارد همه بدتر هستند منتها یکی تا کنون خوب افشا نشده و توانسته هنوز نقاب بر چهره داشته باشه و دیگری نه از بد شانسی نقابش زودتر برملاشده