Monday, July 27, 2009

یکی دیگر از شهدا هویدا شد:رامين قهرمانی

هویت یک شهید دیگر جنبش هم هویدا شد. رامين قهرمانی ۱۵ روز بعد از اينکه با پای خود برای اثبات بي‌گناهيش رفته بود، با بدنی که آثار شکنجه بر آن نمايان بود، از زندان آزاد و پس از دو روز بر اثر جراحات وارده به شهادت رسيد. به گزارش «نوروز» در درگيری‌های روزهای پس از انتخابات، ماموران از طريق دوربين مداربسته يک بانک چهره رامين قهرمانی را شناسايی شده و برای دستگيری وی به منزلش مراجعه می‌کنند. به دليل عدم حضور رامين قهرمانی در منزل ماموران به مادر او می‌گويند که فرزندش هرچه زودتر خود را معرفی کند. مادر شهيد قهرمانی نيز با استناد به بي‌گناهی پسرش و با اين استدلال که فرزندش کاری جز اعتراض آرام انجام نداده است، همراه با او به محلی که ماموران گفته بودند مراجعه می‌کند. اين گزارش می‌افزايد رامين قهرمانی ۱۵ روز بعد از اينکه با پای خود برای اثبات بي‌گناهيش رفته بود، با بدنی که آثار شکنجه بر آن نمايان بود، از زندان آزاد م‌يشود. او پس از آزادی به مادرش گفته که چندين روز از پا او را آويزان کرده‌اند. شهيد رامين قهرمانی پس از آزادی به دليل لخته‌های خون موجود در سينه‌اش در بيمارستان بستری و به شهادت مي‌رسد. خانواده قهرمانی تحت فشار شديد برای منع انتشار خبر شهادت فرزندشان هستند. آنها تحت تدابير شديد امنيتی فرزند خود را به خاک سپردند. تا جايی که پس از مراسم خاکسپاری به دليل تهديدات نيروهای امنيتی مبنی بر اينکه سر مزار فرزند شهيدشان حق ندارند با صدای بلند گريه کنند و شيون سردهند، ۵ نفر از اعضای فاميل او دچار فشارهای عصبی شديد شده تا جايی که برخی از آنها کارشان به بيمارستان کشيده شده است