Sunday, July 26, 2009

مرگ یک دانشجوی دیگر در زندان

در شماره‌ی ۴ مرداد روزنامه‌ی "اعتماد" این خبر کوتاه درج شده است: «یکی از دانشجویان مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین در زندان درگذشت. به خانواده امیر جوادی فر که در جریان تجمعات ۱۸ تیرماه گذشته بازداشت شده بود، اطلاع داده شده ساعت ۹ صبح امروز، پیکر او را تحویل بگیرند. وی که در روز ۱۸ تیر به دلیل شکستگی دست و بینی به بیمارستان منتقل شده بود، بعد از مداوای اولیه بازداشت شده بود.»