Saturday, July 25, 2009

کشتار زنان بیگناه در ماهشهر

چندیست در شهرستان ماهشهر(استان خوزستان) که منطقه ای صنعتی است اتفاقات غم انگیزی به وقوع پیوسته است که دیدن و شنیدنش هر انسانی را تحت تاثیر قرار داده و غمگین می سازد . وقایع تلخی که آرامش را از خانواده ها علی الخصوص زنان این شهر گرفته است. میخواهم از کشتار زنان بیگناه این منطقه بدست قاتل یا قاتلان سخن بگویم. از مرگ زنان بیگناهی که پس از ربوده شدن مورد آزار و اذیتها قرار گرفته و پس از ضرب و شتم کشته می شوند و پس از مدت کوتاهی اجساد آنها پیدا شده و به خاک سپرده می شوند. تا کنون جنازه سه نفر از آنان که به یک شکل کشته شده اند پیدا شده است. ( محل کشف اجساد زیر پل هندیجان ) . نا امنی و ترس بر جان زنان و دختران این شهر سایه افکنده است، آنهم در شهری که در صد بالائی از زنان مشغول کار و فعالیت در خارج از منزل هستند. هنوز این قاتل یا قاتلان آزادانه در جامعه میگردند. چه بسا در حال طرح نقشه شوم دیگری باشند. راستی اینبار طعمه کیست؟ مادر من؟ همسر تو یا خواهرمان؟ مگر فرقی هم دارد؟ او به هیچ چیز رحم نمی کند . به التماسهای زنی که طفل شیرخواره اش را در منزل نزد پرستار دارد .... به پرستاری که از طفل شیر خواره زنی که طعمه قبلی اش بوده نگهداری میکند.... به دختر جوانی که همراه مادر خود در حال عبور از خیابان است.... به زنی که همسرش در صنعت پتروشیمی در حال تلاش و کار است.... به دختر جوان ورزشکاری که در راه خانه بود..... به دختر جوان دیگری که پس از امتحان پایان ترم دانشگاه قصد برگشتن به خانه را داشت اما حتی جنازه اش هم یافت نشد..... راستی باید منتظر بمانیم ببینیم چه میشود؟ شاید زمانی که تعداد قربانیان به 10-20 و یا ؟ رسید کسی مسئولیت پیگیری این تراژدی غم انگیز را بپزید، آیا آن موقع دیگر برای پیگیری دیر نشده است؟ این درد دل گروهی از زنان همین شهر است . زنانی که هنوز منتظرند ، کسی برای یاری کردنشان و باز گرداندن امنیت آنها قدم بردارد