Tuesday, September 29, 2009

یکی از دستگیرشدگان روز قدس به قتل رسید

یکی از دستگیرشدگان روز قدس به قتل رسید

در جریان دستگیری های روز قدس علی شاه نظر، ٤١ ساله، که اخیرا از فرانسه به ایران بازگشته بود دستگیر شده و سه روز بعد جنازه اش را به خانواده اش تحویل میدهند و آنها را تهدید کرده اند که از پخش این خبر خودداری کنند. جزئیات نحوه قتل علی شاه نظر روشن نیست. آنچه مسلم است این است که پس از دستگیری و توسط جنایتکاران حکومت اسلامی به قتل رسیده است. جمهوری اسلامی یک ماشین جنایت است و باید به زیر کشیده شود و سران و دست اندرکارانش به جرم سی سال جنایت علیه مردم به محاکمه کشیده شوند