Tuesday, September 29, 2009

تیراندازی در زندان اوین

تیراندازی در زندان اوین

فعالان حقوق بشر در ایران

پنج شنبه مورخ دوم مهرماه، ساعت یک و نیم بامداد محوطه پشتی اندرزگاه 8 زندان اوین شاهد چندین مورد تیراندازی بود

به گزارش خبرگزاری هرانا، بعضی منابع تیراندازی مورد اشاره را حاصل یک تبادل آتش عنوان می دارند و دلیل آن را اقدام به فرار یک زندانی سیاسی از بند 240 زندان اوین گزارش کرده اند

پس از واقعه مورد اشاره تمامی بندهای زندان اوین در چندین نوبت آمارگیری شد و روز جمعه نیز آمارگیری از طریق مطابقت چهره، نام و عکس زندانیان صورت پذیرفت