Saturday, December 12, 2009

مرگ مهدی کریم پور یک زندانی سیاسی در سلول انفرادی اوین

مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی در سلول انفرادی اوین/ تکمیل شد
یک زندانی سیاسی محبوس در بند 240 زندان اوین صبح امروز به طرز مشکوکی جانباخته است.

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانیان: به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صبح امروز یک زندانی سیاسی در بند 240 زندان اوین به طرز مشکوکی جانباخته است، پیکر بی جان این زندانی پس از مرگ به بهداری بند 7 زندان اوین منتقل شده است، پزشکان مستقر در زندان اوین مرگ وی بر اثر قطع نخاع را تائید کردند.
هویت این زندانی تا کنون برای مجموعه مشخص نشده است در گزارشات تکمیلی مشخصات این زندانی را جهت تنویر افکار عمومی اعلام خواهیم نمود.
بند 240 زندان اوین پیشتر از سوی حفاظت قوه قضائیه و سازمان زندانها اداره می شد و از سلولهای انفرادی آن جهت تنبیه زندانیان استفاده میشده است ، از سال گذشته و بخصوص پس از وقایع اخیر اداره کامل آن در دست وزارت اطلاعات می باشد ، این بند که خیل عظیمی از زندانیان وقایع اخیر را در خود جا داده است کاربرد مشابهی با بند 209 زندان اوین دارد.
لازم به ذکر است اکثر بازداشتی های روز های 13 آبان و 16 آذر ماه در سلولهای انفرادی این بند نگهداری می شود.

------------------------ تکمیلی------------

نام زندانی جانباخته مهدی کریم پور می باشد.

تکمیل شده در ساعت 7:35 روز جمعه 20 آذر ماه