Saturday, December 12, 2009

احسان فتاحیان: هرگز از مرگ نهراسيده ام , حتی اکنون که آن را در قريب ترين فضا و صميمانه ترين زمان , در کنار خويش حس ميکنم. آن را ميبويم و بازش ميشناسم

مه‌ژي بو مردن، بمره بو ژيان

براي مردن زندگي نكن،‌ بمير براي زندگي"هرگز از مرگ نهراسيده ام , حتی اکنون که آن را در قريب ترين فضا و صميمانه ترين زمان , در کنار خويش حس ميکنم. آن را ميبويم و بازش ميشناسم , چراکه آشنايی ست ديرينه به اين ملت و سرزمين. نه با مرگ که با دلايل مرگ سر صحبت دارم , اکنون که "تاوان" دگرديسی يافته، و به طلب حق و آزادی ترجمه اش نموده اند، آيا ميتوان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ "ما" ای که از سوی "آنان" به مرگ محکوم شده ايم در طلب يافتن روزنه ای به سوی يک جهان بهتر و عاری از حق کشی در تلاش بوده ايم , آيا آنان نيز به کرده ی خود واقف اند؟"

احسان فتاحیان

سنندج آبانماه ١٣٨٨ هجری شمسی

--------------

احسان فتاحیان، جوان ۲۸ ساله کرد ایرانی، بامداد روز چهارشنبه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) در سنندج اعدام شد