Saturday, December 12, 2009

پلاكارد هموطن كرد در تظاهرات :مه‌ژي بو مردن، بمره بو ژيان = براي مردن زندگي نكن،‌ بمير براي زندگي


مه‌ژي بو مردن، بمره بو ژيان
براي مردن زندگي نكن،‌ بمير براي زندگي
-------------


شعری که بر کناره تصوير نوشته شده از شاعر بزرگ کرد « ماموستا هراژ» است و به اين معناست: زندگی نکن برای مردن، بمیر برای زندگی، چگونه سود خواهی برد تا خطر زیان را نپذیری؟ //مه ژی بو مِردِن بِمره بو ژیان چون قازانج اکی، تا نه دی زیان؟