Sunday, December 27, 2009

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه عملا کنترل شهر را از دست داده اند و قادر به انجام کاری نیستند

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی،در تمامی نقاط تهران مردم به خیابانها آمده اند و میشود گفت که میلیونها نفر از مردم به خیابانها سرازیر شده اند از شمال تا جنوب تهران و از شرق تا غرب تهران مردم در حال سر دادن شعارهای ضد حکومتی هستند.
مردم تهران در نقاط مختلف به خیابان ها آمده اند و شعارها راس رژیم را هدف قرار داده است . در حال حاضر مردم در خیابان آزادی ، میدان انقلاب ،میدان فردوسی، میدان آزادی، تقاطع اسکندی- وصال شیرازی ،خیابان سمیه، بازار ،میدان حر ،میدان امام حسین و سایر نقاط در خیابانها هستند و علیه شخص خامنه ای شعار میدهند.
شعارهایی که در نقاط مختلف شنیده می شود عبارتند از ؛ ؛ این ماه ماه خونه سید علی سرنگونه /مرگ بر دیکتاتور/ ما اهل کوفه نستیم که پشت یزید بیستیم/ تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت / زندانی سیاسی آزاد باید گردد/ دیکتاتور بدونه بزودی سرنگونه/ مرگ بر خامنه ای و شعارهای متعدد دیگر
مردم در تقاطع اسکندری – وصال شیرازی یکی از اتوبوسهای واحد را متوقف کردن و خیابان را بسته اند تا مانع یورش موتورسواران ولی فقیه شوند . در نقاط مختلف صدای تیراندازی به گوش می رسد.
در تظاهرات امروز از تمامی اقشار مردم در آن شرکت کرده اند حتی تعدادی از نیروهای نظامی مخالف رژیم ،کودکان و تعداد زیادی از خاواده ها هستند....
نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به مردم یورش می برند ولی عملا کنترل شهر را از دست داده اند و قادر به انجام کاری نیستند خیلی از آنها روحیه خود را باختند و وحشت از مردم در آنها عیان است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران
6 دی 1388 برابر با 27 دسامبر 2009