Saturday, December 12, 2009

زادروز شاملوی بزرگ ، شاعر آزادی


آه اگر آزادی سرودی می خواند کوچک،همچون گلوگاه ِ پرنده یی،هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی ماند. احمد شاملو (زاده ۲۱ آذر، ۱۳۰۴ در تهران؛ در خانهٔ شمارهٔ ۱۳۴ خیابان صفی‌علیشاه - درگذشته ۲ مرداد ۱۳۷۹ فردیس کرج) شاعر، نویسنده، فرهنگ ‌نویس، ادیب و مترجم ایرانی است. الف بامداد ، از آزاد اندیش ترین شاعران معاصر در جهان شناخته میشود و در مجموعه آثار و نوشته هایش ، دردی مشترک را فریاد میزند که بدان اعتبار ، میتوان شاملو را شاعر آزادی نامید