Thursday, December 10, 2009

مرگ دردناک یک زندانی در زندان گوهردشت کرج

مرگ دردناک یک زندانی در زندان گوهردشت کرج

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایرن : بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،زندانی عادل اکبری جاهد بدلیل عدم درمان پزشکی در زندان گوهر دشت کرج درگذشت.
زندانی عادل اکبری جاهد 35 ساله که در بند 6 زندان گوهردشت کرج زندانی بود ، در اثر ابتلا به بیماری سرطان خون و عدم درمان این زندانی پس مدتها تحمل درد و رنج در زندان درگذشت.
این زندانی به خاطر بدهی مالی که قادر به پرداخت آن نبود بیش از 5 سال در زندان با شرایط غیر انسانی بسر برد. علیرغم بیماری صعب العلاج و عدم درمان او را در شرایط دردناکی در بند 6 قرار داده بودند.
علی حاج کاظم رئیس زندان گوهردشت از این مسئله مطلع بود و می دانست که این زندانی روزهای پایانی حیاتش را سپری می کند ولی به او اجازه داده نشد که در کنار خانواده و بستگانش جان بسپارد و او در زندان با درد و رنج و دوری از خانواده بدون وداع با آنها جان سپرد.
در حال حاضر یکی از زندانیان سیاسی از هموطنان کرد که بیش از 18 سال است که در زندان بسر می برد. او از معلولیت شدید جسمی رنج می برد و حتی قادر به انجام کارهای شخصی روزانه خود نیست ولی از آزادی این زندانی سیاسی خوداری می کنند.