Monday, March 30, 2009

فیلم مناظره بین روزبه فراهانی پور و هوشنگ امیر احمدی در تلویزیون عرب زبان الحورا مستقر در واشنگتن


روزبه فراهانی پور از حزب مرز پرگهر در مناظره ای در خصوص پیام نوروزی باراک اوباما که به دعوت تلویزیون عرب زبان الحورا که از واشنگتن جهت کشورهای عرب زبان منطقه پخش می گردد شرکت جسته و به انتقاد از پیام نوروزی باراک اوباما پرداخت.گفتنی است در این مناظره هوشنگ امیر احمدی به عنوان مدافع پیام نوروزی باراک اوباما حضور داشت