Tuesday, March 31, 2009

ميكس ويديويي از دستگيري وحشيانه دختري بينوا و صحنه اي اموزنده از حيات وحش ـ ويديو

ويديو كوتاه از برخورد وحشيانه ماموران جمهوري اسلامي با دختري به اتهام بد حجابي و ناله و پريشاني دختر بينوا و مردمي كه فقط تماشاچي هستند و در اخر با اندك توجهي از طرف مردم مقاومت دختر نتيجه داده و از دست اراذل و اوباش حكومتي موفق به فرار مي شود اين ويديو با صحنه اي بسيار اموزنده از حيات وحش ميكس شده و ميتوان از اين صحنه كم نظير حيات وحش درس بزرگي در راه مبارزه در برابر ديكتاتوري جمهوري اسلامي گرفت