Thursday, July 23, 2009

مهاباد؛ لباس شخصی ها جوان 16 ساله را به قتل رساندند

سایت روژهلات: جوانی کرد در شهر مهاباد بدست نیروهای لباس شخصی رژیم به ‌قتل رسید. بنا به‌ اخباری که ‌از شهر مهاباد به‌ دستمان رسیده ‌است ساعت 7 صبح امروز در حوالی پارک استاد مجدی شهر مهاباد یک خودرو از نوع پژو که‌ حامل چندین لباس شخصی رژیم بوده پیرزنی را زیر گرفته ‌است و تلاش کرده‌اند که‌ محل را ترک کنند اما جوانی کرد به نام آرمان رسالت با آنها درگیر می شود که‌ نیروهای لباس شخصی با چاقو وی را هدف قرار داده‌ و در مقابل دیدگان همه وی را به‌قتل رساندند.‌ جنازه‌ آرمان 16ساله را امروز از بیمارستان به‌ خانواده‌اش تحویل دادند