Friday, July 10, 2009

پیـــــروزی بزرگ 18 تیر مبارک باد: دلایـــــــــــــل

http://harfehesaaby.blogspot.com/2009/07/18.html

1. بعـــد از سرکوب و کشتار و ارعاب و خطبه ی فصل الخطاب! مردم جو ترس و ناامیدی را شکستند و خیابان های تهران و برخی از شهرستان ها را به تسخیر خود در آوردند و با شعارهای جدید روزهای جدید مقاومت را به رخ سرکوبگران کشیدند (مجتبی بمیری رهبری رو نبینی
2. مردم به راه کار «تجمعات شناور و تظاهرات غیر متمرکز» دست پیدا کردند و به این ترتیب نیروهای ساکن سرکوبگر را از کار انداختند. یکی از شاهدان عینی شنیده بود که یکی از نیروهای سرکوبگر در بی سیم فریاد می زده: "اگه نمی تونی الان نیروی کمکی بفرستی پس برو بمیر!"

3. اخبار آزادی خواهی ایران دوباره به صدر اخبار جهان بازگشت و سیاست مدارن معامله گر فهمیدند که عزم مردم ایران در آزادی خواهی جدی است

4. این اعتراضات با هماهنگی خود مردم انجام شد و هیچ اعلامیه ی رسمی و عمومی از طرف احزاب و جمعیت ها و شخصیت ها صادر نشده بود
5. جو کم تحرکی و تا حدودی ناامیدی و شاید ترس قبل از 18 تیر شکسته شد و حالا مردم باور کرده اند که می توانند با تکیه بر توانایی های خود مبارزه را به پیش ببرند. 18 تیر خون تازه ای از امید، استقلال، پشتکار و مقاومت در رگ هایمان جاری کرد

6. شهرهای خاموش متوجه شده اند که مقاومت مردم ایران تنها یک اعتراض هیجانی انتخاباتی نیست و می توان از این پس به همراهی بیشتر شهرستان ها امید داشت

7. محروم کردن کودتاچیان از حس پیروزی طوری که سرکوبگران خسته دریافتند که گذشت زمان به نفع آن ها نیست و مقاومت همچنان شاداب و زنده است

8. مردم به تجربیات و سازمان دهی جدیدی در مبارزه با سرکوبگران دست پیدا کردند: ایجاد ترافیک، تجمعات شناور و موضعی، فیلم برداری و عکس برداری طوری که هم وطنان به راحتی قابل شناسایی نباشند، ناامید و خسته کردن نیروها در محل استقرار ثابت و اعلام شده، هوشیاری نسبت به نفوذی ها و ....