Monday, July 20, 2009

توصیه های یك كارمند نیروگاه برای قطع برق شب 30 تیر رأس ساعت 21

عملیات قطع برق رأس ساعت 21 همزمان با اخبار سیما در سراسر كشور

مطلب زیر توسط یك كارمند نیروگاه برق در سایت دنباله در بخش نظرات منتشر شده. اجرای این توصیه ها برای نشان دادن اعتراض بدون دردسر ضروری است. فردا رأس ساعت 21 به مدت 4 دقیقه فراموش نشود!

به تازگی شاهد فراخوان از طرف بعضی از دوستان مبنی بر افزایش ناگهانی مصرف برق در ساعت 21، 30 تیر هستیم . بعنوان فردی شاغل در نیروگاه و آشنایی كافی نسبت به صنعت برق بهتر دیدم توضیحاتی در مورد اثر بخشی این عملیات(در صورت عملكرد درست دست كمی از یك عملیات جنگی ندارد)داده شود
اولا:در این تاریخ به تمامی نیروگاهها آماده باش داده شده كه خود نشانگر میزان ترس عمال رژیم در این رابطه است
دوما:تمامی شبكه توسط دیسپاچینگ ملی كنترل می شود كه در صورت بالا رفتن ناگهانی مصرف برق اقدام به قطع مناطق پر مصرف می نماید. این كار توسط كامپیوتر با اولویت بر صنایع پر مصرف مثل صنایع فولاد انجام می شود
بعضی از افراد نا آگاه فكر می كنند ایجاد اشكال در شبكه تنها باعث قطعی برق می گردد .لیكن در صورت اقدام مناسب توسط مردم و در صورت black out شدن شبكه ضرر و زیان بیش حد تصور خواهد بود و حداقل تا 14 ساعت نرمال كردن شبكه امكان ندارد. بنده قصد ندارم ابعاد ضرر زیان را بطور مفصل توضیح بدهم چون از موضوع اصلی فاصله میگیریم. بنا براین تنها نحوه مناسب عملیات شرح داده میشود.(این مطلب بصورت یك سناریو و از دید یك شاغل در دیسپاچینگ شرح داده می شود)
1) در ساعت پیك بار به مطابق با گراف مصرف به نیروگاهها دستور افزایش تولید داده میشود
(ساعت پیك 21 الی 23 می باشد در بیشترین مقدار مصرف قرار دارد)
2) این افزایش مصرف بدلیل وقوع شب و روشن شدن لامپهای روشنایی در كشور حادث می شود. اما بدلیل تفاوت افق در شرق و غرب كشور و اختلاف 1 ساعته آن و همیشگی بودن موضوع به راحتی قابل كنترل می باشد
3) حال فرض كنیم در ساعت 21 شب مذكور به شدت شاهد افزایش تولید شوند .آنگاه به سرعت بدلیل هشدارههای داده شده اقدام به برداشتن بار از شبكه و عادی سازی آن مینمایند. یعنی با اعمال خاموشی در بعضی مناطق شبكه را از فاجعه نجات می دهند
4) اما چیزی كه راهی ندارد افزایش ناگهانی به مدت 3 دقیقه یا حداكثر 5 دقیقه و پس آن
5) ضربه نهایی و كمر شكن!!!!! یعنی برداشتن كلیه مصرف و قطع ناگهانی آن به مدت 10 دقیقه
كه در این مورد كاری از دیسپاچنگ ساخته نیست مگر دستور به نیروگاهها به منظور كاهش بار كه حداق 20دقیقه بطول می انجامد و در این زمان كار از كار گذشته . و شبكه black out میشود
كه در صنعت برق كمتر از زلزله نیست . و عادی سازی آن با توجه به عمق فاجعه كه شامل تمامی صنایع میشودقابل ارزیابی نیست.6) تیر خلاص: به احتمال كم اگر مشكلی پیش نیاید (خیلی بعیده!) بعد از اتمام 10 دقیقه مجددا
بمدت 5 دقیقه نهایت مصرف را اعمال نمایید
7) در صورت تمایل می توانید ساعت 22:30 همزمان با اخبار عملیات را تجدید كنید!!
8) این كار را در همه روزهای مرداد ماه(مثلا روزههای فرد) كه بیشترین مصرف كشور می باشد انجام دهید