Tuesday, July 21, 2009

میدان 7 تیر؛ بازداشت چند تن از اعضای جبهه ملی ایران

وبلاگ هواداران جبهه متحد دانشجویی
بازداشت چند تن از اعضای جبهه ی ملی ایران
بنا به گزارش های رسیده دکتر حسین مجتهدی عضو شورای پژوهشی و اقای عزت زاده و قادری از اعضای شورای دانش اموختگان جبهه ی ملی ایران در میدان ۷ تیر بازداشت شدند.گفته می شود به جز این افراد برخی دیگر از اعضای این جبهه نیز دستگیر شده باشند. قرار بود امروز مردم برای گرامی داشت شهدای ۳۰ تیر و سایر شهدا ی راه ازادی در میدان ۷تیر حضور به هم برسانند.تا مخابره ی این خبر هنوز در میدان ۷ تیر و خیابان های مرکزی تهران درگیری بین مردم و نیر و های رژیم ادامه داشته است.شایان ذکر است که علاوه بر جبهه ی ملی ایران،جبهه ی دموکراتیک ایران و دبیرخانه ی همبستگی نیز از این فراخوان پشتیبانی کردند

این گزارش نیز از میدان ۷ تیر به دست ما رسید:

به دعوت جبهه ملی ایران ٬طبق سنت همه ساله برای گرامیداشت شهدای رخداد سی تیر 1331 قرار بود که اتوبوس ها از میدان ۷ تیر عازم ابن باویه مزار شهدا شوند. از ساعت ۴ بعد از ظهر جمعیت زیادی که بیشتر آنان جوانان با علائم سبز بودند در این میدان جمع میشوند با ممانعت نیروهای گارد ضد شورش ٬نیروی انتظامی و امنیتی و لباس شخصی ها مواجه می گردند که وحشیانه به ضرب و شتم و دستگیری تجمع کنندگان می پردازند. بر اساس گزارشات دریافتی از میدان هفت تیر آقایان حسین عزت زاده ٬اصغر فنی پور٬حسین مجتهدی ٬حاج آقا کمیلیان ٬علی قادری٬حمید مجتبایی٬رباطی و خانم مرادی از اعضای جبهه ملی ایران به همراه عده زیاد دیگری از هموطنان از جمله دستگیر شدگان هستند