Tuesday, July 7, 2009

روزبه فراهاني از رهبران قيام دانشجويي سال 78 مخفيانه وارد ايران شد


روزبه فراهانی پور بطور مخفیانه وارد ایران شد هدف او از بازگشتن به ایران در این شرایط بحرانی، تدارک و برگزاری تظاهرات ۱۸ تیر میباشد. ناگفته نماند که دولت جمهوری اسلامی حکم اعدام او را در رابطه با تظاهراتهای ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ صادر کرده بود. با توجه به این مطلب هر لحظه احتمال دستگیری و اعدام او میباشد

رویترز: روزبه فراهانی پور یکی از رهبران قیام دانشجویی 18 تیر 1378 و سایر اعضای حزب مرزپرگهر برای تدارک تظاهرات گسترده و سراسری دهمین سالگرد قیام دانشجویی دانشجویان به ایران بازگشتند.


آنها با دعوت از هزاران نفر از دیگر فعالان و طرفداران دمکراسی در ایران هم اکنون در حال برنامه ریزی برای راهپیمایی و اعتراض به سرکوب مداوم مردم و محدودیت های ایجاد شده توسط حاکمیت هستند.


حزب مرز پر گهر از تمامی دانشجویان و مردم خواستار مشارکت در این تظاهرات در دانشگاه ها و سایر محل ها در سالگرد 18 تیر و بزرگداشت آن و تداوم آن راه تاریخی شد.


http://www.reuters.com/article/pressRelease/idUS54966+05-Jul-2009+PRN20090705


---------------

اطلاعيه شماره 5 وزارت اطلاعات در قيام دانشجويي سال 78

اطلاعيه شماره پنج وزارت اطلاعات پيرامون وقايع اخير كوي دانشگاه
خبرگزاري جمهوري اسلامي
روابط عمومي وزارت اطلاعات يكشنبه شب در اطلاعيه شماره پنج خود جزئيات جديديداز عوامل اغتشاشات اخير را اعلام كرد
متن اين اطلاعيه به شرح ذيل است
پيرو اطلاعيه هاي قبلي به اطلاع ملت مسلمان و شريف ايران مي رساند با توجه به تحقيقات بعمل آمده وقايع اخير در سه مرحله ذيل اتفاق افتاده است مرحله اول واقعه تاسف بارحمله به كوي دانشگاه كه از ساعت
پنجشنبه هفدهم تيرماه آغاز و تا ظهر جمعه هجدهم تيرماه بطول انجاميد. درباره علل و ريشه هاي بروز اين واقعه شوراي عالي امنيت ملي كميته اي را معين و مامور رسيدگي به اين واقعه نموده است
وزارت اطلاعات نيز بنابر وظيفه اي كه برعهده دارد به گروه ويژه اي ماموريت داده است تا نسبت به تبيين ماهيت عوامل و ريشه هاي اين فاجعه تحقيق نمايد و علاوه بر همكاري كامل با كميته مزبور در راستاي دستيابي سريعتر به نتيجه خود نيز به ريشه يابي موضوع ادامه دهد. مرحله دوم وقايع پيش آمده از ظهر جمعه هجدهم تيرماه تا پايان روز يكشنبه بيستم: اين وقايع كه ماهيت سياسي امنيتي داشته است عليرغم حضور برخي از تشكل هاي دانشجويي و جريانهاي سياسي متاسفانه التهابات پيش آمده دردانشجويان شدت يافت كه با حضور مسئولين محترم ارگان هاي ذيربط با انجام توجيهات لازم تلاش شد كه احساسات كنترل گردد وليكن گروههاي غيرقانوني تلاش كردند تجمعات را به خارج از كوي دانشگاه بكشانند. مرحله سوم وقايع مربوط به روزهاي دوشنبه و سه شنبه (پايان غائله:) در اين روز با تلاش گروهكهاي غيرقانوني و ضدانقلاب و با حضور اراذل و اوباش و عناصر ماجراجو و اغفال شده حركت 22 و
23 تيرماه به آشوب و اغتشاش مبدل شد كه با لطف خداوند تبارك و تعالي و حضور به موقع مردم و نيروهاي مقابله كننده بدون توسل به سلاح گرم و با حداكثر سعه صدر و تحمل مسئولين نظام موضوع با دستگيري برخي از عوامل اصلي خاتمه يافت و تحقيقات در خصوص ديگر افراد در هر يك از اين مراحل برخي از متهمين كه نقش اصلي در سو استفاده در جريان پيش آمده داشته اند دستگير كه پيرو اطلاعات اعلام شده قبلي برخي ديگر از اطلاعات قابل انتشار به حضور مردم شريف اعلام مي شود
1 نقش گروه موسوم به اتحاديه دانشجويان و دانش آموختگان: مسئول
اين گروه غيرقانوني به نام آقاي حشمت الله طبرزدي از چند ماه قبل از بروز حوادث اخير بواسطه ارتكاب جرائم و تخلفاتي چند با حكم قضائي در بازداشت به سر برده و در غياب وي ساير دست اندركاران اتحاديه جريان امور را در دست گرفته و ضمن
صدور اعلاميه هاي متعدد در جهت تشويش اذهان عمومي به ويژه تخريب فضاي عمومي دانشگاه و مطبوعات كشور و صدور نامه هاي مجهول خطاب به مسئولين كشور اقداماتي بعمل آورده و درحوادث اخير نيزنقش فعال بشرح ذيل داشته اند
الف دفتراتحاديه درطي روزهاي گذشته به محل امني براي حضور افراد معار مبدل گرديده و اطلاع رساني وسيع و كذب و « لحظه به لحظه » پيرامون حادثه كوي دانشگاه و اقدامات اعترا دانشجويان در طي روزهاي شنبه و يكشنبه و نيز آشوبها
و ناآرامي هاي روزهاي دوشنبه و سه شنبه با عناصر و گروههاي معاند مستقر در خارج از كشور در آن دفتر صورت مي پذيرفته است. درعين حال اين دفتر محل دريافت توصيه و نظرات بيگانگان ومعاندين و بهره برداري از آنها درجهت صدور اطلاعيه هاي بعدي خود بوده است. « حسن زارع زاده » مسئول روابط عمومي گروه در اين ميان نقش اساسي داشته است. اين گروه در حوادث اخير با گروههاي مختلف ضد انقلاب خارج كشور درتماس مستمر بوده و اخبار مورد نظر خود را در مورد اين حادثه جهت بهره برداري عليه جمهوري اسلامي به خارج از كشور مخابره مي كرده است به عنوان نمونه گزارشات ارسالي اين گروه موجب آن شد تا حزب ملت شاخه بلژيك كميته همبستگي نروژ و راديو تلويزيونهاي بيگانه از جمله راديو آزادي و راديو آمريكا
سرمايه گذاري خاصي دراين زمينه داشته باشند و در يك مورد با گزارشات دريافتي وزير خارجه سوئد را به موضعگيري عليه ايران سوق دهند. همچنين گزارشات كذب آنان مبناي پيگيري ضد انقلاب خارج كشور براي ارائه تصويري كاملا منفي از ايران و در نزد كشورهاي اروپايي و مجامع بين المللي قرار گرفته است. اطلاعات تكميلي دراين خصوص متعاقبا به استحضار خواهد رسيد
ب افراد اين گروه ضمن جذب كمكهاي مالي و ساير امكانات براي تجمع كنندگان درصدد جذب كمكهاي نقدي از بيگانگان بوده و در همين رابطه از يكي از مسئولين راديو آزاد آمريكا تقاضاي كمك مالي نموده و شماره حسابي نيز به اين امر اختصاص داده اند. ج افراد اين گروه ضمن ابراز ناخشنودي از برپائي آرام اعترا دانشجويان سعي نمودند به شيوه هاي مختلف در اجراي مراسم دانشگاه اخلال ايجاد كنند. قطع سيم هاي بلندگو به هنگام سخنراني وزير محترم آموزش عالي نيز در همين رابطه و
توسط ايشان صورت گرفته است
د از جمله عناصر فعال اين گروه حسن زارع زاده است وي پس از ورود به اتحاديه به عنوان مسوول سمعي بصري بكار گرفته شده و پس از چند ماه مسئول روابط عمومي
اتحاديه شده و مسئوليت كميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي را عهده دار مي گردد كه در بازداشت بسر مي برد
روزبه فراهاني پور » يكي ديگر از عناصر آشوب طلب است كه در وقايع اخير دستگير شده و در بازداشت بسر مي برد. وي از طريق برخي از افراد مخالف داخلي به عناصر وابسته به تشكل هاي ضد انقلاب خارج از كشور مرتبط شده و در جهت تامين
اهداف آنها با همدستي چند تن ديگر به راه اندازي تشكلي به نام مرز پرگهر منشعب از حزب پان ايرانيست مبادرت ورزيد نامبرده با چاپ و توزيع نشريه يكي از گروهكهاي ضدانقلاب مرتد و تماس با راديوهاي خارجي سعي داشت تا فضاي سياسي جامعه را مغشوش جلوه دهد. وي در جريان آشوب هاي اخير ضمن تماس هر روزه با يكي از عناصر ضد انقلاب متواري ساكن آمريكا اخبار و گزارشات مربوط به اوضاع را به اطلاع آنها مي رسانده است. « روزبه فراهاني پور » در جريان كشاندن آشوبگران به سوي خبرگزاري جمهوري اسلامي نقش موثر داشته است. وي دراعترافات خود اعلام داشته كه عوامل ضدانقلاب خارج از كشور از وي خواسته بودند تا جريان تجمع آشوب طلبان را به سوي پزشك قانوني هدايت نموده و با طرح درخواست تحويل گرفتن جنازه كشته شدگان به دروغ وانمود نمايند كه تعداد زيادي از افراد توسط نيروي انتظامي كشته شده و به اين ترتيب فضاي جامعه را براي گسترش آشوب ها متشنج سازند
دراين خصوص لازم به ذكر است كه حضور هوشيارانه نيروهاي امنيتي انتظامي و مردمي امكان تحقق اين توطئه را به فتنه طلبان وابسته به بيگانه نداد

3 يكي ديگر از گروهك هاي فعال ضد انقلاب كه نقش زيادي در هدايت تشنجات به خارج از محيط دانشگاهي و تسري آن به داخل شهر داشته است حزب غير قانوني موسوم به « ملت » مي باشد. برخي از اعضاي اين گروهك بنام هاي خسرو سيف بهرام نمازي فرزين مخبر و مهران عبدالباقي در وقايع اخير دستگير شده اند كه سه نفر
اول از عناصر مركزي اين حزب وده اند. از جمله اقدامات اين گروهك در تشنجات اخير تحريك و تهييج آشوب طلبان به انجام كارهاي خشونت آميز پخش اعلاميه هاي مربوط به حزب مذكور درباره اين وقايع طرح شعارهاي موهن عليه مقدسات تماس مستمر با خارج از كشور جهت انتقال اخبار به خارج و تحريف واقعيتها وانجام مصاحبه با رسانه هاي بيگانه. تحقيقات درباره فعاليت اين گروهك و نقش دقيق آن در جريان اخير تداوم دارد كه در اطلاعيه هاي آتي اعلام خواهد شد. 4 برخي از عناصر وابسته به گروه هاي ضد انقلاب نيز در اين ماجرا نقش آفريني كردند كه به برخي از آنها اشاره مي شود
محمد اقبال كازروني: وي در سال 61 بدليل وابستگي به يكي از گروههاي كمونيست به هفت سال زندان محكوم گرديده بود. نامبرده ضمن شركت در تشنجات روز شنبه و دوشنبه در روز سه شنبه در پارك دانشجو با نيروهاي بسيج درگير شد كه نهايتا دستگير گرديد
سعيد رسوليان: نامبرده از عناصر وابسته به گروهكهاي ملحد بوده است كه ضمن شركت فعال در تشنجات و آشوب هاي اخير روز يكشنبه براي آشوب طلبان سخنراني نموده و براي گسترش اعتراضات نقش فعالي ايفا نموده است
هژير پلاسچي: ايشان نيز از عناصر وابسته به گروهكهاي ملحد بوده است كه در سال 1377 دستگير و به پنج سال حبس تعليقي محكوم گرديده بود
مشاراليه شركت فعال در تحريك و هدايت آشوبها به قسمتهاي مختلف شهر داشته است
5 تعداد زيادي از اراذل و اوباش نيز كه در آشوبهاي روز دوشنبه و سه شنبه نقش فعالي داشته اند دستگير شده اند كه پس از انجام تحقيقات به مراكز قانوني تحويل گرديدند. اين افراد عمدتا از سارقين سابقه دار و محكومين به قاچاق مواد مخدر بوده كه تلاش كرده اند نهايت تخريب و سو استفاده از اموال عمومي را داشته باشند
همچنين تعداد ديگري از اين اوباش براساس تصاوير برداشته شده از وقايع شناسائي و در حال دستگيري مي باشند
6 تاكنون تعدادي از متهمين بنابه دلايل اطلاعاتي از زندان آزاد شده اند كه بديهي است پس از تكميل اطلاعاتي جانبي مجددا بازداشت خواهند شد


http://www.jomhourieslami.com/1378/13780504/d.htm#n16