Thursday, July 2, 2009

مدیران ارشد وزارت اطلاعات در میان سرکوبگران خیابانی


در اینکه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و حزب اللهی ها در اعتراضات اخیر دست به سرکوب و به خاک و خون کشیدن ملتی که خواستشان فقط رای و حق مسلمشان است داشته اند تا بحال در همین مجال بسیار سخن رفته است .

اما اینکه امروز فرماندهان نیروی انتظامی و بسیج و دیگر مدیران امنیتی ارشد کشور این اعتراضات و شورشها را ساخته و پرداخته غرب می دانند و حتا پا را از آن فراتر نهاده و اعلام کرده اند عوامل خارجی و خرابکار با لباس قلابی بسیج و سپاه و پلیس دست به خرابکاری می زنند بیش از هر چیز منرا یاد سخنان سعید الصحاف می اندازد که این روزها شبیه ترین فرد به آن در ایران کسی نیست جز همتای خود محسنی اژه ای وزیر اطلاعات

اما پشت صحنه این اعتراضات و کودتای خامنه ای چه کسی است و گردانندگان که هستند؟ در عکس فوق که لحظات ابتدایی حمله به دانشگاه تهران و متعاقب آن کوی دانشگاه هست شما چند تن از مدیران ارشد وزارت اطلاعات و از جمله محمد رضا مدحی تازه کند و یا همان حاج رضا شجاعی وزارت اطلاعات را می بینید که مدیر اداره مراقبت معاونت امنیت وزارت اطلاعات می باشد ، نامبرده همچنین رئیس کمیسیون امنیت مجلس خبرگان نیز می باشد ، گرچه شاید عکس فوق واضح نباشد اما برای من که مدتهای مدیدی با وی در گذشته ارتباط داشته ام براحتی قابل شناسایی است .عکسهای دیگری از وی شاید به شناسایی اش کمک بیشتری نماید
براساس اطلاعات موثق دریافتی وزارت اطلاعات نیز به عنوان یکی از بازوهای اصلی این کودتا و همچنین اداره مراقبت یعنی بخش زیر نظر ایشان این روزها سرگرم تهیه شوهای اعترافات بازداشت شدگان اخیر می باشد ، گفتنی فرد فوق چندی پیش نیزبا ترفندهای بسیار اقدام به ارتباط گرفتن با بسیاری از افراد اپوزیسیون نموده بود که این امر حاکی از آن است که نیت و تصمیم این کودتا از مدتها پیش در وزارت اطلاعات در جریان بوده است و اکنون از آن اطلاعات در شوهای ندامت و اعتراف استفاده می شود .
پی نوشت :
خوانندگانی که در مخالفت با این افشاگریها می گویند که این امر دامن زدن به خشونت است و رواج فرهنگ چشم در برابر چشم است بد نیست به آخرین سخنرانی مهندس موسوی توجه نمایند که در میان اساتید دانشگاه داشته است