Sunday, July 19, 2009

قتل یک معلم کرد در زندان ارومیه

کردستان میدیا: علی مهرنیا، معلم کرد بر اثر اصابت گلوله در زندان ارومیه کشته شد. به گزارش خبرگزاری کردستان، نامبرده روز 24 تیرماه توسط فرد یا افراد ناشناس کشته شده و سپس پیکر بی‎جان وی به دار آویخته شده است.علی مهرنیا از معلمان خوشنام مدارس پیرانشهر بود که سه سال قبل بازنشسته شده بود. علت قتل نامبرده هنوز مشخص نیست