Tuesday, July 21, 2009

تماس کوتاه ابوالفضل عابدینی با خانوادهابوالفضل عابدینی روزنامه نگار آزاد و مسئول روابط عمومی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از 21 روز بازداشت تماس کوتاهی با خانواده خود انجام داد
وی که از تاریخ 9 تیرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات اهواز به سر می برد طی این تماس کوتاه از فشارها بر روی خود و غیر موجه بودن بازداشتش صحبت کرد

خانواده این فعال حقوق بشر علیرغم پیگیریهای مستمر تاکنون هیچگونه اطلاعی از سرنوشت فرزند خود حاصل نکرده بودند و گفته های ناصحیح دستگاه امنیتی مبنی بر نگهداری ایشان در زندانهای کارون و سپیدار تنها باعث سرگردانی و نگرانی بیشتر خانواده ایشان شده بود. کماکان از دلایل بازداشت و اتهامات وارده به این فعال مدنی اطلاعی در دست نیست

لازم به ذکر است ناراحتی قلبی آقای عابدینی (مشکل میترال) و لزوم تحت نظر پزشک بودن ایشان بر نگرانی ها از تداوم بازداشت وی افزوده است