Sunday, July 12, 2009

جان بهروز جاوید تهرانی در خطر است-حشمت اله طبرزدی

پیش از انتخابات در ۲۲ خرداد از اقای اولیایی فرد وکیل شجاع بهروز جاوید تهرانی شنیدم که برای دیدن او به شعبه ی مربوطه یعنی معاونت امنیت رفته بوده است. او تعریف می کرد که اقای فلاح رییس دفتر این شعبه به او می گوید قرار است به دیدن مرده بروی!؟او که مدت هاست که در زندان است و جزو مرده ها به حساب می اید!

امروز خواهر بهروز به من زنگ زد و گفت که ۲ هفته است که از او هیچ خبری ندارم. خواهر بهروز گفت:یکی از دوستان بهروز به ما خبر داده که بهروز در سلول انفرادی است و شرایط جسمی اش بسیار بد است. او گفته بود به اقای طبرزدی خبر بدهید که وضعیت من بسیار بد است

این کلام خواهر بهروز من را به یاد ان گفته ی اقای فلاح در شعبه ی امنیت دادگاه انقلاب انداخت و به شدت نگران شدم. من نیز دست به قلم برده و هم میهنان را اگاه می کنم که شرایط بهروز بسیار وخیم است. او تنها بازمانده ی ۱۸ تیر ۷۸ است.او در شکنجه گاه توحید ،زندان اوین و رجایی شهر شکنجه های زیادی را تحمل کرده است

هم میهنان گرامی در درون و بیرون مرز اگاه باشند که زندانیان سیاسی ،سربازان خط مقدم مبارزه ای هستند که حتا در شرایط خاموشی مبارزات عمومی در چنگ دشمن ،در اسارت هستند. نباید ان ها را فراموش کرد

روز گذشته که با زندانی سیاسی محمد حسین فلاحیه که در پایان مرخصی ۱۰ روزه عازم زندان بود و سعید درخشندی و ابوالفضل جهاندار که ۳ سال حبس خود را به تازگی به پایان رسانده اند، برای ملاقات عباس خرسندی که در مرخصی استعلاجی به سر می برد ،راهی بیمارستان قلب رجایی شده بودم،احوال برخی زندانیان سیاسی را پرسیدم. در پاسخ به من گفته شد که برخی دوستان که زن و بچه دارند،پیام دادند که به اقای طبرزدی بگویید که شرایط اقتصادی بچه های ما در بیرون از زندان بسیار بد است

این خبر را که شنیدم به شدت در هم ریختم و یاد خودم افتادم که ان زمانی که در سلول بودم تنها خبری که من را در هم می ریخت شرایط نا مناسب اقتصادی بچه هایم بود

به راستی من نمی دانم با دوستان گرامی و ازادی خواه با چه زبانی باید حرف بزنم که رژیم دلشاد نشود. فقط می توانم بگویم که بار اصلی این مبارزه بر دوش زندانیان سیاسی و خانواده های ان ها است. این هایی که نه به تازگی و نه برای به کرسی قدرت رساندن این یا پایین کشاندن ان،بلکه برای ازادی و دموکراسی مبارزه می کنند.مبارزین قدیمی به ویژه زندانیان سیاسی پیشین دست به کار شوند و به دفاع از دوستان خود بپردازند.در انتظار تبلیغات چی های جهانی نباشند. برای این که ان ها در پی منافع خود بوده و به اقتضای ان، روزگاری برخی را چهره می کنند که برای ان ها نفعی داشته باشند. خود را دست کم نگیرید و همچون سالیان گذشته به دفاع از زندانیان سیاسی به ویژه بهروز مظلوم برخیرید

دستگاه های مدعی دفاع از حقوق بشر و سازمان های بین المللی را رسوا کنید و تا بهروز ازاد نشده دست از مبارزه بر ندارید.بدانید که در ان روزگار که هیچ نهاد مدافع حقوق بشر در کشور اعلام وجود نکرده بود شما مبارزین با اعلام موجودیت ،به دفاع از همه ی زندانیان سیاسی و در راس ان ها مهندس انتظام برخاستید

دوستان گرامی!همت و اراده ی شما را می ستایم و از شما برای ازادی زندانیان سیاسی به ویزه بهروز که به زعم زندان بانان مرده است،دست یاری می جویم

پاینده باشید

حشمت اله طبرزدی