Friday, July 17, 2009

مزدوران رژیم: مرگ بر آمريكا / مردم: مرگ بر روسيه و چين

خبرنامه امیرکبیر: نماز امروز جمعه تهران با حضور بی سابقه مردم و با حواشی و درگیری های بسیاری برگزار شد

پس آز انکه طی روزهای گذشته مردم معترض تهران اعلام کردند که در نماز جمعه امروز تهران شرکت خواهند کرد، امروز تدابیر گسترده ای برای جلوگیری از اعتراضات مردم صورت گرفت. قطع ارتباط تلفن های همراه، ممانعت از حضور خبرنگاران خارجی، و حضور گسترده نیروهای نظامی به همراهی نیروهای لباس شخصی از جمله این اقدامات بود

با این حال جمعیت عظیم مردم معترض امروز روانه نماز جمعه تهران شدند. خيابان قدس از ابتدا تا انتها مالامال از جمعيت بود كه شعارهای «مرگ بر ديكتاتور»، «الله اكبر»، «مرگ بر روسيه» و «زندانی سياسی آزاد بايد گردد» سر مي دادند

از ساعت 11 به بعد مردم در دسته های گسترده به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند. نیروهای لباس شخصی و نيروهاي امنيتی با وجود آماده باش و تجهیز، تنها نظاره گر مردم و سيل خروشان انها بودند

مردم معترض نمادهاي سبز به همراه داشتند و بر دستان كودكانشان نوارهای سبز بسته بودند و با فريادهای «برادر شهيدم رايت رو پس ميگيرم» به اعتراض پرداختند

خواهر يك شهيد روزهاي اخير نيز در ميان مردم بود كه عكس برادر شهيدش را در آغوش كشيده بود و با مشاهده مردم اشك مي ريخت

بعد از اتمام نماز جمعه سيل جمعيت به سمت خيابان طالقاني و ميدان فلسطين و خيابان فلسطين وارد شدند و يكصدا فرياد «مرگ بر ديكتاتور» سر مي دادند. پس از آن جمعيت وارد بلوار كشاورز و ميدان وليعصر شده و در آنجا نيروهاي گارد ضدشورش با اسپري فلفل «الله اكبر» مردم را پاسخ دادند. همرمان طرفدران احمدي نژاد سعي کردند با بلندگوها و وسايل و ابزارهاي گوناگونشان صداي مردم را خاموش سازند تا صدای مردم معترض شنیده نشود اما شعارهای مردم معترض ادامه یافت

هنگامی که بسیجیان و طرفداران احمدی نژاد از بلندگوها فریاد می زدند «مرگ بر آمريكا»، مردم معترض نیز يكصدا فريادمي زدند «مرگ بر روسيه، مرگ بر چين»