Sunday, July 19, 2009

ارتش عراق ،حوزه نفتی ایران را تصرف کرد


با گذشت حدود یک ماه از تصرف یکی از حوزه های نفتی ایران توسط ارتش عراق هنوز واکنش قاطعی به این اقدام نشان داده نشده است
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود نوشت
ماه گذشته تیم بهربرداری نفتی عراق به همراه گروهی از نیروهای ارتش این کشور به یکی از حوزه های نفتی ایران در نوار مرزی حمله کرده و پس از تصرف اقدام به آغاز عملیات استخراج نفت کردند. با این وجود مراجع مسئول در وزارت خارجه و نیروهای مسلح تنها به ارسال نامه ای بسنده کرده و طرف عراقی نیز با بی اعتنایی به نامه های ایران به بهره برداری ادامه می دهد. این در شرایطی است که مطابق با توافقنامه 1975 الجزیره و قوانین بین المللی طرف عراقی به هیچ وجه مجاز به این تجاوز آشکار نیست.

منبع:تابناک