Sunday, July 19, 2009

فيلم و تصاوير حمله ی مزدوران ج . ا به خودروهای سواری -۲۷ تیر ۸۸ تهران
بعد از نماز جمعه در خیابان فاطمی سوار بر ماشین درترافیک انبوه ماشین های نمازگزاران بودیم. بنده به همراه خواهر و مادرم عقب نشسته بودیم که ناگهان متوجه شدم یک فرمانده نیروی انتظامی بر سر سرباز ها فریاد می زند که شیشه هر ماشینی را که بوق می زند بشکنید شاید یک لحظه جا خوردم . اصلا این احتمال را نمی دادم که کسی بخواهد چنین حرکت وحشیانه ای را انجام دهد که یک سرباز به سمت یک خودرو حرکت کرد و شیشه های بغل و پشت ماشین او را خرد کرد با دیدن این صحنه ناگهان بی اختیار مادر و خواهرم شروع به فریاد زدن کردند که چرا این کار را می کنید که سرباز دیگری که در کنار ماشین ما بود به سمت عقب ماشین رفت و با باتوم شیشه ی عقب ماشین ما را روی سر من و خواهر و مادرم خرد کرد
بنده نمی دانم مسئولیت هدایت نیروی انتظامی با وزارت کشور یا رئیس جمهور یا هر کس دیگری است اما مطمئن هستم طولی نخواهد کشید که گریه ی خواهر کوچکترم که به شدت ترسیده بود و نفرین خانواده ام هرگز کسانی که دارند به نام حکومت مهدوی و علوی این بلا را بر سر مردم ی آورند راحت نخواهد گذاشت