Monday, July 13, 2009

مراسم به خاکسپاری شهید سهراب اعرابیمادر سهراب اعرابی: من سكوت نخواهم كرد
سایت نوروز: مادر سهراب اعرابي امروز در مراسم خاكسپاري فرزندش درحالي كه به شدت متاثر بود، فرياد مي‌كشيد: من سكوت نخواهم كرد... آنها در تمام اين روزها مرا بازي دادند... پسر من كشته شده بود و به من نمي‌گفتند... .

خانواده سهراب، به ويژه مادر او، از روز ۲۵ خرداد برای يافتن وی به همه ارگان‌ها مراجعه كرده و تنها پاسخي كه دريافت كرده بودند‏، اين بود كه سهراب در زندان اوين است