Saturday, September 26, 2009

در تصادف با تانک در همدان 1 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند!

در تصادف با تانک در همدان 1 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند!

دبیر اجرایی مراسم شبهای آفتابی در همدان از کشته و زخمی شدن سه نفر در سانحه تصادف با تانک در هنگام اجرای این نمایش خبر داد

جعفر زمردیان در گفتگو با مهر گفت: در پی اجرای نمایش نامه شبهای آفتاب در شهر همدان در پرده یازدهم این نمایش ناگهان تانک جنگی که برای استفاده در این نمایش بکار گرفته شده بود به علت نقص فنی در سراشیبی محل استقرار به حرکت در آمد و موجب کشته شدن یکی از تماشاگران و زخمی شدن دو نفر دیگر شد

دبیر اجرایی نمایش مذکور ادامه داد: به علت حرکت این تانک به سمت مردم متاسفانه یکی از حاضران به بر اثر تصادف با تانک در دم جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر شامل یک زن و یک مرد دچار مجروحیت شدند