Monday, September 14, 2009

درگیری خونین در بند 1 زندان گوهردشت کرج

درگیری خونین در بند 1 زندان گوهردشت کرج

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از بند 1 زندان گوهردشت کرج،روز گذشته در طی یک درگیری خونین در این بند که منجر به زخمی شدن 30 زندانی گردید. وضعیت 9 نفر از آنها وخیم است و به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شدند
حوالی ساعت 02:30 بامداد روزیکشنبه 22 شهریور ماه یک درگیری خونین در بند 1 که معروف به بند آخر خطیها است روی داد.در حدود 30 زندانی در اثر این درگیریهای خونین زخمی شدند. گفته می شود که حال 9 نفر از آنها وخیم و در معرض خطر جدی قرار داشتند که به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شدند.نام یکی از کسانی که گفته می شود در آستانه مرگ و بعضی از گزارشات حاکی از مرگ وی است زندانی موسی ملکی است
بند1 که معروف به بند آخر خطیها است بندی است که زندانیان سیاسی و سایر زندانیان را برای شکنجه های جسمی و روحی به آنجا منتقل می کنند. این بند دارای شرایط قرون وسطائی است و به منظور شکنجه کردن زندانیان بکار برده می شود . همچنین دارای باندهای مافیایی که در پخش و فروش مواد مخدر و حذف فیزیکی زندانیان معترض نقش دارند. آنها زیر نظر علی حاج کاظم و علی محمدی رئیس و معاون زندان و کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات و خادم رئیس بند 1 عمل می کنند
البته افراد نامبرده فوق خود شخصا زندانیان سیاسی و سایر زندانیان را تهدید به انتقال به بند 1 و حذف فیزیکی آنها نموده اند.
در حاضر 2 زندانی سیاسی در این بند بسر می برند آقای منصور اسالو و بهروز جاوید طهرانی می باشند. آقای جاوید طهرانی بارها تحت شکنجه های وحشیانه جسمی قرار گرفت و چندین ماه است که در شرایط طاقت فرسایی در این بند بسر می برد
لازم به یادآوری است که تمامی نقاط این بند با دوربینهای مدار بسته تحت کنترل پاسداربندها است از جمله سرویسهای بهداشتی آن