Thursday, September 3, 2009

گرایش تهرانی‌ها به نام‌های ایرانی و غیرعربی

خبرگزاري مهر: نتایج یک بررسی از سوی سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد كه ذائقه خانواده‌های پایتخت نشین در نامگذاری فرزندان دختر تغییر چشمگیری داشته است و نام‌های ایرانی و غیرعربی توانسته‌اند رتبه‌های سوم تا هفتم از 10 نام محبوب سال 87 را به خود اختصاص دهند

بررسی‌ها نشان می‌دهد نام‌های ایرانی توانسته‌‌اند جایگاه غیرمنتظره و چشمگیری در میان خانواده‌های پایتخت‌نشین پیدا کنند.

نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که در سال گذشته 3‌هزار و 220 نوزاد از سوی خانواده‌هایشان «هستی» نامیده شده‌اند و این اسم سومین اسم پرطرفدار در میان دختران تهرانی است