Thursday, September 3, 2009

روح الله حسنی شهپر فرمانده چماقداران عملیات شهرک غرب تا میدان ولیعصر

روح الله حسنی شهپر فرمانده چماقداران عملیات شهرک غرب تا میدان ولیعصر


این اطلاعاتی که برایتان می نویسم درباره یکی از چماق پروران بنام روح الله حسنی شهپر متولد 1358از توابع استان همدان است. از دوستان بسیار نزدیک مهدی احمدی نژاد پسر محمود احمدی نژاد و بذر پاش.

از رهگذر دوستی و ارتباط با پسر احمدی نژاد توانست مدیریت حراست یکی از پولسازترین هلدینگ های نفتی خاورانه میانه را بدست بیآورد. ( هلدینگ نفت و گاز تأمین) . با هماهنگی مهدی احمدی نژاد بلافاصله شروع به شناسایی نقاط کلیدی و حساس و پولساز این شرکت نمود . افراد کلیدی را قلع و قمع کرد . تا قبل از انتخابات، مدیران عامل شرکت های هلدینگ نفت و گاز تأمین که عمدتاً از چهره های اصلاح طلب بودند کنار گذاشته شدند و از مدیرانی که سیرتاً و صورتاً شبیه احمدی نژادی بودند (مدیرانی کوتاه قد، تند خو، خودمحور و بسیار بی کفایت)

مبالغ کلانی از این هشت شرکت بزرگ هلدینگ نفت و گاز تأمین جهت هزینه تبلیغاتی احمدی نژاد کارسازی شد، که اسناد و مدارک آن نزد مدیران حراست قبلی موجود می باشد.

روح الله حسنی شهپر پس از کودتای انتخاباتی احمدی نژاد که منجر به اعتراضات گسترده مردمی گردید رهبری گروهی از چماقداران بسیجی و حراستی را بدست گرفت. عمدتاً کنترل تجمعات شهرک غرب- میرداماد تا میدان ولیعصرخیابان بهشتی و مطهری را پوشش داد و اغلب دستگیر شدگان این مناطق از رهگذر شناسائی روح الله حسنی شهپر گرفتار شده و راهی کهریزک شدند.

دوران دانشجوئی اش در دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران سخت و طولانی سپری شد. به این دلیل که بارها گزارشات و خبرچینی هایش علیه دانشجویان موجب کتک خوردن از بقیه دانشجویان می شد. البته بعدها جبران کرد. به این صورت که خیلی از دانشجویان با گزارش او ستاره دارشده و از ادامه تحصیل محروم شدند.


از پیک نت